Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Ajankohtaista

Takaisin

Koronavirus ja vesihuolto

 

Tiedote 18.3.2020

 

Vastuuministeriöiden STM ja MMM 13.3.2020 antaman tiedon mukaan koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei pidetä todennäköisenä.

Vaasan Veden Pilvilammen vesilaitoksen raakavesi pumpataan Kyrönjoesta Båskaksen pumppaamolta Kalliolampeen ja edelleen Pilvilampeen. Pilvilammen vesitilavuus on niin suuri, että ennen kuin raakavesi otetaan Pilvilammen vesilaitokselle on veden keskimääräinen viipymä 2 kuukautta. Tunnettua on, että pintavesissä kuten Kyrönjoessa on aina luonnosta ja jätevesistä peräisin olevia bakteereja ja viruksia pienehköjä määriä.

Vesilaitokseen tuleva Pilvilammen raakavesi käy läpi erittäin tehokkaan, monivaiheisen talousveden puhdistusprosessin. Prosessi varmistaa sen, ettei koronaviruksia tai muita taudinaiheuttajia pääse talousveteen. Talousveden monivaiheinen käsittelyprosessi ja sen  loppupäässä desinfiointi UV-valolla ja
monoklooriamiinilla varmistavat puhdistustehon.

 

 

 --> Vesilaitosyhdistys ry
      Vesihuoltolaitokset ovat varautuneet turvaamaan riittävän henkilöstön epidemiatilanteessa