Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Ajankohtaista

Takaisin

Jätevesivuoto Onkilahteen - päivitys 20.8.2018

Päivitys 20.8.2018

 

Uimakielto jatkuu Hietasaaressa ja Mansikkasaaressa. Niistä 15.8. otetuissa virusnäytteissä todettiin norovirusta ja adenovirusta. Myös bakteeriarvot olivat koholla Hietasaaressa ja Mansikkasaaressa. Ahvensaaren, Kustaanlinnan, Tropiclandian, Paratiisisaaren, Isolahden, Vikingan ja leirintäalueen uimarantojen vesinäytteet pysyivät sallittujen arvojen alapuolella.

 

Virusesiintymisen tarkistamiseksi otetaan uusintanäytteitä sekä lisänäytteitä bakteerien osalta. Ympäristöosasto päivittää tietoja osoitteessa https://www.vaasa.fi/palvelut/vaasan-uimarannat

 

Kartta uimarannoista

 

Hietasaaren uimavedenlaatu - graafi

 

Mansikkasaaren uimavedenlaatu - graafi

 

Lisätietoja asiasta antaa Vaasan Veden toimitusjohtaja Irma Hyry p. 040 1872 877.

 

*****************************************************

Päivitys 17.8.2018 klo 15

 

Vaasan kaupungin ympäristöosasto arvioi Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimakiellon tarvetta seuraavan kerran maanantaina 20.8., jolloin saadaan vastaukset keskiviikkona 15.8. otetuista virusnäytteistä sekä tänään perjantaina 17.8. otetuista bakteerinäytteistä. Kaikkien 13.8. tutkittujen uimarantojen tutkimustulokset täyttivät uimaveden laatuvaatimukset.

 

Merialueelta ja Onkilahdesta otettujen vesinäytteiden analyysien pohjalta tehty arvio jätevesivuodon vaikutuksista vesistöön saadaan maanantaina 20.8.

 

Ensi viikolla videokuvataan tukkeutuneena ollut jätevesilinja ja samalla selvitetään tarkemmin yhdistetyn hulevesi-jätevesikaivon toiminta ja muut vastaavat rakenteet jätevesiverkostossa.

 

Tarkempi selvitys jätevesivuodosta toimitetaan ELY-keskukselle perjantaina 24.8.

 

Lisätietoja asiasta antaa Vaasan Veden toimitusjohtaja Irma Hyry p. 040 1872 877.

 

**********************************************

Päivitys 16.8.2018 klo 11

Uimakiellot jatkuvat Hietasaaressa ja Mansikkasaaressa ainakin 20.8. asti. Kaikkien 13.8. tutkittujen uimarantojen tutkimustulokset alittivat bakteerien osalta uimarantaveden toimenpiderajat, mutta vielä tarkistetaan viruspitoisuuksia. Virustutkimusten tulokset saadaan 20.8. Lisänäytteet uimarannoilta bakteerien osalta otetaan vielä 17.8.

Linkki uimarantojen vedenlaatutietoihin

*******************************************************************

Päivitys 14.8.2018 klo 16

Vaasan kaupungin uimarantojen osalta Hietasaaressa ja Mansikkasaarella uimakiellot jatkuvat todennäköisesti ainakin maanantaihin 20.8. asti. Indikaattoribakteereiden lisäksi uimavesinäytteistä tutkitaan vielä viruksia mahdollisten terveysriskien selvittämiseksi. Vaasan kaupungin ympäristöosasto tiedottaa tilanteesta seuraavan kerran keskiviikkona 15.8.

Toistaiseksi Hietasaaren ja Palosaaren Sundin matonpesupaikat on suljettu eikä kalastusta Onkilahdessa suositella.

Jätevesipäästön leviämisestä ja laimenemisesta merialueella odotetaan tuloksia lähipäivinä.

Hietasaaren uimaveden laatu - graafi
Mansikk
asaaren uimaveden laatu - graafi

Kartta uimarannoista

Lisätietoja asiasta antaa Vaasan Veden toimitusjohtaja Irma Hyry p. 040 1872 877.

*******************************************************************

Päivitys 10.8.2018 klo 15.30

Vaasan kaupungin uimarantojen osalta Hietasaaressa ja Mansikkasaaressa uimakiellot jatkuvat toistaiseksi. Vaasan kaupungin ympäristöosasto tiedottaa tilanteesta aina vesinäytteiden analyysien valmistumisen jälkeen.

Jätevesipäästön vuoksi matonpesua ei suositella Hietasaaren ja Palosaaren Sundin matonpesupaikoilla eikä kalastusta Onkilahdessa. Näistä suosituksista on laitettu kyltit kyseisille rannoille. Asiasta tiedotetaan ja rantojen kyltitystä päivitetään vesinäytteistä saatujen tulosten perusteella.

Vielä ei ole riittävästi tietoa jätevesipäästön leviämisestä ja laimenemisesta, jotta sen vaikutusalue voitaisiin määritellä ja antaa tarkempia suosituksia. Merialueelta torstaina 9.8. haettujen näytteiden tulokset saadaan ensi viikon alussa samoin kuin kaupungin yhdeksältä uimarannalta eli Hietasaaren, Mansikkasaaren, Leirintäalueen, Paratiisisaaren, Tropiclandian, Kustaanlinnan, Ahvensaaren, Vikingan ja Isolahden uimarannalta perjantaina 10.8. haettujen vesinäytteiden tulokset.

Lisätietoja asiasta antaa Vaasan Veden toimitusjohtaja Irma Hyry p. 040 1872 877.

*******************************************************************

Päivitys 10.8.2018

Hietasaaren ja Mansikkasaaren uimarannat ovat toistaiseksi uintikiellossa.

*******************************************************************

Jätevesivuoto Onkilahteen – päivitys 9.8.2018 klo 15.30

Tiistaina 7.8. otetuissa vesinäytteissä ei ollut toimenpiderajojen ylityksiä Hietasaaren uimarannalla. Keskiviikkona 8.8. otettujen uimarantanäytteiden tulokset saadaan perjantaina 10.8.

Näytteenottoaluetta on tänään laajennettu jätevesivuodon vaikutusalueen selvittämiseksi. Tänään on haettu vesinäytteet seitsemältä uimarannalta eli Hietasaaren, Mansikkasaaren, Leirintäalueen, Paratiisisaaren ja Tropiclandian uimarantojen lisäksi Kustaanlinnan ja Ahvensaaren uimarannoilta. Oheiseen karttaan on merkitty uimarantojen ja jätevesivuodon sijainti. Uimarannoilta otetaan vesinäytteitä ainakin vielä perjantaina 10.8. ja maanantaina 13.8. Lisäksi läheiseltä merialueelta on haettu näytteitä ELY-keskuksen ohjauksen mukaisesti.

******************************************************************

Jätevesivuoto Onkilahteen – päivitys 9.8.2018

Onkilahteen valunutta jäteliejua on käyty imemässä pois imuautolla Onkilahden rannasta torstaiaamuna 9.8. KVVY-Botnialabin ennakkotietojen mukaan maanantaina 6.8. otetuissa vesinäytteissä ei ollut toimenpiderajojen ylityksiä muilla uimarannoilla kuin Hietasaaressa. Seuraavia analyysituloksia odotetaan ja näytteenottoa laajennetaan.

*******************************************************************

Jätevesivuoto Onkilahteen 8.8.2018

Onkilahden rantaan on vuotanut hulevesiviemärin kautta satoja kuutioita jätevettä jätevesilinjan tukkeutumisen vuoksi. Tukos saatiin korjattua eilen 7.8. Jätevettä ei vuoda enää Onkilahteen.

Tukkeutumisen on luultavasti aiheuttanut rankkasade. Rankkasateen aikana hulevesiviemäristä on tulvinut viemärikaivon ylivuotorakenteen kautta jätevesiviemäriin sadevettä, jossa on ollut mukana runsaasti sadeveden huuhtomaa roskaa. Kiintoaine on tukkeuttanut jätevesiviemäriä, jonka seurauksena jätevettä on taas vuorostaan valunut viemärikaivon ylivuotorakenteen kautta hulevesipurkuputkea pitkin Onkilahteen.

Uimarantojen vedenlaatua tarkkaillaan nyt tehostetusti. Hietasaaren uimaranta on toistaiseksi kokonaan käyttökiellossa. Uimarantojen vedenlaatutiedot ovat kaupungin nettisivuilla https://www.vaasa.fi/palvelut/vaasan-uimarannat

 

Vaasan Vesi pahoittelee jätevesivuodon aiheuttamia haittoja.

 

Lisätietoja asiasta antaa Vaasan Veden toimitusjohtaja Irma Hyry p. 040 1872 877.