Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

 

Ajankohtaista

Takaisin

Vaasan Vesi hakee käyttöpäällikköä Påttin jätevedenpuhdistamolle vakinaiseen toimeen

Vaasan Vesi hakee käyttöpäällikköä Påttin jätevedenpuhdistamolle vakinaiseen toimeen

Käyttöpäällikön tehtävässä työskentelet jätevedenpuhdistuksen asiantuntijana kaupunkikonsernissa ja varmistat toimivan yhteistyön muiden jätevedenpuhdistamoiden ja yhteistyötahojen kanssa. Olet osa Vaasan Veden johtoryhmää ja esihenkilönäsi toimii Vaasan Veden johtaja.

Påttin jätevedenpuhdistamon käyttöpäällikkönä vastaat jäteveden käsittelystä, jätevedenpuhdistamon ja pumppaamoiden toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta, sekä jäteveden laaduntarkkailusta ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Olet mukana puhdistamoa koskevissa hankinnoissa ja investoinneissa.

Toimit esihenkilönä Påttin jätevesipuhdistamon 11 henkilön tiimille ja vastaat laitoksen toiminnan kehittämisestä ja varautumisesta. Valmistelet palvelualueen osalta johtokuntaan vietävät esitykset ja varmistat päätösten täytäntöönpanon.

Hakuaika päättyy 11.6.2024 klo 15.


Lisätietoja ja hakeminen tästä linkistä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kayttopaallikko-patt-puhdistamo-vsa905-06-5-24/?&desc=k%C3%A4ytt%C3%B6p%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6&limit=24