Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Ajankohtaista

Takaisin

Vähänkyrön Merikaarron alueella vesijohtovedessä saattaa esiintyä lievää hajua tai makua

Vähänkyrön Merikaarron alueella vesijohtovedessä saattaa esiintyä lievää hajua tai makua. Loppukesästä maasto on lämmintä vesiputkien ympärillä ja tämä lämmittää talousveden. Talousvesiputkistojen sisäpinnoilla on aina aivan normaalia haitattomien mikrobien kasvustoa. Ilmiö on tuttu aikaisemmilta vuosilta muissa Vaasan kaupunginosissa ja monissa kiinteistöissä.   

Vaasan Vesi on tehostanut alueen verkostoveden laaduntarkkailua ja juoksutusta Vaasan kaupungin ympäristöosaston terveysinsinööri Asko Myntin ohjauksessa. Talousveteen lisätään pienellä pitoisuudella klooria hajua ja makua aiheuttavien mikrobien vähentämiseksi. Tilanteesta ei aiheudu terveyshaittaa ja vesijohtovettä voi käyttää aivan normaalisti.

Mahdollisista haju- ja makuhäiriöistä voi ilmoittaa Vaasan Veden asiakaspalveluun puh. 06 325 4004, 06 325 4185 tai vesilaitoksen valvomoon puh. 06 325 4151.