Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni
 

Ajankohtaista

Takaisin

Liikenne lisääntynyt Vesilaitoksentiellä, jälkikäsittelylaitoksen (H-rakennus) rakentaminen on meneillään

2.10.2023

Pilvilammen vesilaitoksen uuden H-rakennuksen maanrakennustyöt ovat meneillään ja rakennuksen pohjalaatan betonivalutyöt alkavat lokakuussa 2023.

Uuteen H-rakennukseen tulevan otsonointi- ja aktiivihiilisuodatuslaitoksen rakentaminen alkoi elokuussa 2023. H-rakennuksen on määrä valmistua ja ottaa käyttöön syksyn 2025 aikana. Rakennusaikana työmaaliikenne alueelle on lisääntynyt ja siksi ELY on myöntänyt Vesilaitoksentielle tilapäisen nopeusrajoituksen 60 km/h:ssa.

Pilvilammen vesilaitoksella puhdistetaan n. 15 000 m3 vettä vuorokaudessa. H-rakennuksen valmistuttua laitoksen uudella otsonointi- ja aktiivihiilisuodatustekniikalla parannetaan talousveden laatua ja täytetään juomavesidirektiivin vaatimukset pitkälle tulevaisuuteen. Otsonointi- ja aktiivihiilisuodatustekniikka parantaa veden makua ja hajua sekä poistaa vedestä epäpuhtauksia. Uuden rakennuksen tekniikka osaltaan vähentää vesijohtoverkostoon kertyviä saostumia.

*****

1.8.2023

Pilvilammen vesilaitoksen uudistaminen on käynnissä.

Uuden otsonointi- ja aktiivilaitoksen  (jälkikäsittely,  H- rakennus) rakentaminen alkaa elokuussa 2023 ja jälkikäsittelylaitos otetaan käyttöön syksyllä 2025. Työmaan valmistelevat työt ovat alkaneet kesäkuussa 2023.  Työmaan  varsinaisena rakennusaikana työmaaliikenne lisääntyy huomattavasti Vesilaitoksentiellä. Tähän liittyen  ELY-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)  on myöntänyt tilapäisen nopeusrajoituksen 60 km/h Vesilaitoksentielle (tie 7173). Lisääntynyttä  liikennettä on pääsääntöisesti vain arkipäivinä päiväsaikaan.

- Uuteen rakennukseen sijoitettavilla otsonointi- ja aktiivihiililaitteistoilla turvataan entistä parempi juomavesi Vaasan kaupungin asukkaille, kertoo johtaja Pekka Rouhiainen Vaasan Vedeltä.

Jälkikäsittelylaitoksen uudella tekniikalla varmistetaan myös uuden juomavesidirektiivin vaatimukset. H-rakennuksen suunnittelussa on lisäksi huomioitu laitoksen toimintavarmuus, energiatehokkuus ja helppokäyttöisyys.

Jälkikäsittely, H-rakennus:
Tilavuus             13140 m3
Kerrosala          1528,5 m2

H-rakennuksen toteuttaa:
Pääurakoitsija Skanska Infra Oy
 

H-rakennuksen suunnittelusta vastaa:
Pääsuunnittelija Oy Arkkitehdit Lång-Kivilinna & Larikka Arkitekter Ab
Tekninen suunnittelu Ramboll Finland OY

*****

14.7.2023

Skanska rakentaa Pilvilammen vesilaitoksen uuden otsonointi- ja aktiivihiililaitoksen

Skanska ja Vaasan Vesi ovat sopineet uuden otsonointi- ja aktiivihiililaitoksen rakentamisesta Pilvilammen vesilaitoksen yhteyteen. Töiden arvioidaan käynnistyvän elokuun alussa, ja kohde valmistuu alkuvuodesta 2026.

Uudisrakennuksen koko on noin 1 500 bruttoneliömetriä, ja sen kolmeen kerrokseen sijoittuu vedenpuhdistusprosessin eri toimintoja. Urakkaan kuuluu rakennustöiden lisäksi kohteen koneisto-, sähkö- ja LVI-tekniset työt.  

”Uuteen rakennukseen sijoitettavilla otsonointi- ja aktiivihiililaitteistoilla turvataan entistä parempi juomavesi Vaasan kaupungin asukkaille”, kertoo johtaja Pekka Rouhiainen Vaasan Vedeltä.

”Meillä on laajaa kokemusta erityyppisten vesilaitosten rakentamisesta eri puolelta Suomea. Olen iloinen, että pääsemme hyödyntämään sitä pian käynnistyvässä Pilvilammen vesilaitoksen lisäosan rakentamisessa”, kertoo tulosyksikön johtaja Markku Ihamäki Skanskasta.

Vaasan seudun talousveden tuottava Pilvilammen vesilaitos käynnisti toimintansa vuonna 1915, ja sen raakavesi pumpataan Kyrönjoesta.