Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

 

Ajankohtaista

Back

Jätevesitutkimus paljasti huumeiden käytön kasvaneen myös Vaasassa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi keskiviikkona 21.10. jätevesitutkimuksen, joka osoittaa huumeiden käytön yleistyneen useissa kaupungeissa tämän vuoden aikana. Myös Vaasan tuloksissa on nähtävissä selkeää kasvua.

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 27 jätevedenpuhdistamoa. Jätevesistä kerättiin näytteet maaliskuussa ja loppukeväästä viikon mittaisina keräysjaksoina. Huumejäämät tutkittiin jätevedenpuhdistamolle tulevasta käsittelemättömästä jätevedestä.

Tutkimustulosten perusteella huomattiin amfetamiinin, kokaiinin, ekstaasin ja metamfetamiinin yhteenlasketun käytön kasvaneen tämän vuoden maaliskuussa useissa kaupungeissa, Vaasa mukaan lukien.

Tutkimukset myös osoittavat, että huumeiden käytössä on ollut ajallista ja alueellista vaihtelua. THL:n mukaan alueelliset erot korostuivat poikkeusolojen aikaan touko-kesäkuussa, jolloin aineiden käyttö laski osassa tutkimuskaupunkeja. Jätevesiä on tutkittu myös elokuussa, mutta tällöin suoritetusta viikon keräysjaksosta ei ole vielä tutkimustuloksia.

Alla THL:n julkaisema graafi tutkimustuloksista vuosilta 2012-2020. Vaasa ollut mukana jätevesien huumejäämäseurannassa vuodesta 2014 lähtien
 

Linkki THL:n graafiin
 

Linkki THL:n tiedotteeseen