Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

 

Ajankohtaista

Back

Mittaukset, kairaukset alkavat Kurikassa - Geologian tutkimuskeskus (GTK) tiedottaa Kurikan pohjavesihankkeesta...


Geologian tutkimuskeskus (GTK)  tiedottaa Kurikan pohjavesihankkeesta... 

Maaperän geologista rakennetta selvitetään Kurikan Lohiluoman ja Kärpäskylän välisellä alueella.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) selvittää Kurikan Lohiluoman ja Kärpäskylän välisellä alueella maaperän rakennetta painovoimamittauksin ja kairauksin. Tutkimukset kuuluvat laajempaan projektiin, jossa tutkitaan Kurikan alueen syväpohjavesimuodostumaa.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen, Kurikan Vesihuolto Oy:n, Vaasan Veden ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kesken.

Kallioperän syvyyttä ja irtomaakerroksen paksuutta tutkitaan 12.6.2017 alkaen painovoimamittauksin, joita tehdään noin 40 mittauskilometriä. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2–3 henkilön mittausryhmä. Suurin osa tutkimuksista sijoittuu pelto- ja metsäalueille, mutta mittausryhmä tulee liikkumaan myös asutuksen keskellä. Tutkimukset on tarkoitus tehdä niin, ettei niistä koidu haittaa asukkaille, elinkeinoharjoittajille tai ympäristölle.

Vuoden 2017 kairaukset alkavat elokuussa ja kestävät 4–6 kuukautta. Kairauksissa selvitetään maaperän rakennetta ja kalliopinnan syvyyttä painovoimamittausten tueksi. Kairauspaikoille pyritään menemään olemassa olevia ajouria pitkin. Kairauksille on kysytty erikseen maanomistajan lupa.

Alueelle tehdään myös kaksi tuotantokaivoa 7.6.2017 alkaen. Näistä ensimmäinen sijoittuu Kakkurintielle ja toinen Lauttasillantielle. Kaivonteossa syntyy paikallista meluhaittaa. Lisäksi raskaiden laitteiden siirrot kuormittavat tiestöä paikallisesti ja paikoille johtavia teitä tullaan tarvittaessa vahvistamaan murskeella. Kaivotyöt kestävät noin kolme viikkoa.

     www.gtk.fi