Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Ajankohtaista

Back

Pilvilammen vesilaitoksen uudistaminen

 

Päivitys 20.9.2021: 
 

Uuden alavesisäiliön toteuttaminen aloitettiin heinäkuussa 2021 ja työ jatkui valutöillä 14.9. Seuraavan uudistamisvaiheen toteutussuunnittelu alkaa syksyllä 2021.

Puhtaan juomaveden varastoinnin uudistamisen kustannusarvio on 5 M€, josta urakoiden osuus on 4,4 M€ ja Vaasan Veden omien hankintojen ja sähkönsyötön järjestämisen osuus 0,6 M€. Hankkeen yhteydessä uudistetaan talousvesiverkostoon johdettavan juomaveden pumppaus. Uudet alavesisäiliöt saadaan käyttöön vuoden päästä. Hankkeessa varaudutaan myös suurteollisuuden vedentarpeisiin.

Seuraavan uudistamisvaiheen, otsonointi- ja aktiivihiiliyksikön toteutussuunnittelu alkaa syksyllä 2021. Kyrönjoen vedenoton, pumppauksen ja raakaveden siirtolinjojen sekä esikäsittelyn uudistamisaikatauluun vaikuttavat myös teollisuuden vedentarpeet. Prosessiyksiköiden uudistamisen lisäksi myös sähköt, automaatio ja LVI päivitetään.

Pilvilammen vesilaitoksen perusparannus ja uudistaminen kestää lähes 10 vuotta ja kokonaiskustannusarvio on 21 M€. Uuden vesitornin kustannusarvio 8 M€.

*****
Pilvilammen vesilaitos on ollut toiminnassa vuodesta 1915, nykyisin käytössä olevan vedenpuhdistusprosessin edellinen isompi saneeraus ja laajennus tehtiin 1970-luvun alussa. Vanhimmat käytössä olevat puhdasvesisäiliöt on rakennettu vuonna 1932. 

Vaasan Veden Pilvilammen vedenpuhdistuslaitoksen osalta on suoritettu vuoden 2020 aikana kuntoarvio ja tämän pohjalta on laadittu esi- ja yleissuunnitteluraportti. Raportin laatimisvaiheessa on tehty vertailu eri prosessivaihtoehdoista ja saneerauksen toteutusjärjestyksestä. Vaasan Vesi on esisuunnittelun jälkeen päättänyt toteuttaa yleissuunnitelman useassa vaiheessa.

Tänä kesänä aloitetaan uuden alavesisäiliön toteuttaminen (I-rakennus), johon liittyy talousvesiverkostoon johdettavan juomaveden pumppauksen uudistaminen. Hankkeella varaudutaan suurteollisuuden vedentarpeisiin ja vanhojen puhdasvesialtaiden saneeraukseen.  Puhtaan juomaveden varastoinnin ja urakoiden kokonaissumma on 4,4 M€, lisäksi tulee tilaajan omat hankinnat ja sähkönsyötön järjestäminen arviolta  0,6 M€ .

Seuraavan vaiheen suunnittelu aloitetaan syksyllä 2021. Yleissuunnitelmien mukainen Pilvilammen vesilaitoksen perusparannus ja uudistaminen kestää arviolta 7-10 vuotta.
 

Aikataulu:
Toteutussuunnittelu 01-05/2021
Urakkatarjouslaskenta-aika 5/2021
Hankintapäätös 15.6.2021
Rakentaminen alkaa 6.7.2021
Käyttöönotto ja testaukset valmiina 31.8.2022 mennessä
 

Alavesisäiliön (I-rakennus) suunnittelu ja rakentajat:

Arkkitehtisuuunnittelu:
Oy Arkkitehdit Lång Kivilinna & Larikka Arkitekter Ab

Pääsuunnittelija: Laura Larikka
Vesilaitossuunnittelu: Ramboll Finland Oy / Projektipäällikkö Teemu Kojonen

Pääurakoitsija: MRP Risberg Oy
Vastaava työnjohtaja: Mikko Nyrhinen

Koneistourakoitsija: FennoWater Oy
LVI-urakka: Vaasan Lämpöeristys Oy
Kiinteistösähköurakka: Jap Sähkö Oy

Käyttäjä:
Pilvilammen vesilaitos / Käyttöpäällikkö Per-Eric Lindh


Suunnitelmia:
Näkymiä 
Julkisivut  

 

Lisätietoja:
Laitossuunnittelija Tommi Sundberg, Vaasan Vesi,  puh.  040 626 7241
Toimitusjohtaja Irma Hyry, Vaasan Vesi,  puh. 040 187 2877