Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Hidassuodatus

Hidassuodatusyksikkö valmistui syksyllä 1991 ja se koostuu neljästä ulkoaltaasta, joiden kunkin pinta ala on 1500 m². Hidassuodatus perustuu biologiseen toimintaan, joka parantaa tehokkaasti veden hajua ja makua.

Hidassuodatuksessa vesi valuu hitaasti pohjalla olevan hiekkakerroksen läpi. Hiekan alla on putkisto,  joka kerää veden ja johtaa sen tasausaltaaseen. Kuten nimi jo kertoo, hidassuodatus on hidas prosessi, jossa vesi valuu hiekan läpi 10 tunnissa. 

 

 

Katso hidassuodatus myös Prosessikaaviosta >>

Jatka laboratorioomme >>

 

Päivitetty 17.12.2015