Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 040 725 7900

 Kuva: Christoffer Björklund

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoihin

Liittyäksesi vesi- ja viemäriverkostoon on sinun tilattava liittymätiedot suunnittelua varten Vaasan Vedeltä. Ne ovat maksuttomat ja voimassa yhden vuoden päiväyksestä. Sinun on hankittava LVI-suunnittelija, joka liittymätietojen pohjalta laatii kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat.

Rakennusvalvonta toimittaa hyväksytyt suunnitelmat Vaasan Vedelle, minkä jälkeen Vaasan Vesi laatii liittymissopimuksen, joka lähetetään allekirjoitettavaksi sähköisesti tai postitse.

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon (pdf)

Varmista, että tonttisi sijaitsee Vaasan Veden toiminta-alueella, ennen liittymätietojen tilaamista.

Vaasan Veden toiminta-alue >>
 

Tulosta itsellesi avuksi tarkistuslista (täytettävä pdf):

Tarkistuslista uudisrakentajalle

Tarkistuslista saneeraajalle

 

1. Tilaa Vaasan Vedeltä kiinteistön liittymätiedot tonttijohtojen suunnittelua varten


Liittymätietojen tilaamisessa tarvittavat tiedot:

Kiinteistönomistajien yhteystiedot

 • etu- ja sukunimet
 • katuosoite ja postinumero
 • yhteystiedot (puhelin, sähköposti yms.)

Kiinteistön tiedot

 • kiinteistötunnus
 • katuosoite ja postinumero

Toimenpiteet, jota liittymätiedot koskevat

 • uudisrakennus, saneeraus tai laajennus
 • vesi-, viemäri- ja/tai hulevesiviemärijohtojen asennus tai uusiminen

Kenelle lähetämme tiedot

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (sähköpostit)

Pyynnöstä tiedot lähetetään muulle kuin omistajalle.

 

 

Liittymätiedoista ja muista liittymiseen liittyvistä epäselvistä asioista voit tiedustella puhelimitse.

Varaa aikaa toimitukselle.

 

2. Hanki KVV-työnjohtaja

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja on oltava jokaisella rakennustyömaalla, jolla suoritetaan vesi- ja viemäriteknillisiä töitä. KVV-työnjohtajasi toimii apunasi kaikissa vesi- ja viemäriteknisissä asioissa ja ongelmatilanteissa. Hän myös vastaa rakennushankkeesi kaikista vesi- ja viemäriteknisistä asennuksista.

KVV-työnjohtaja on nimettävä ennen rakennuksen vesi- ja viemäritöiden aloittamista. Vaasan kaupungin rakennusvalvonnan on hyväksyttävä KVV-työnjohtajan.

 

3. Toimita saadut liittymätiedot LVI-suunnittelijallesi

Jos olet pyytänyt, että tiedot lähetetään suoraan suunnittelijalle, teemme tämän puolestasi.

 

4. Toimita suunnitelmat Vaasan kaupungin rakennusvalvontaan

Vaasan kaupungilla on käytössä sähköinen lupapalvelu

ePermit >>

Vaasan kaupungin rakennusvalvonta >>

KVV-mitoitustiedot (täytettävä pdf)

KVV-mitoitustietojen täyttömalli (pdf)

 

1. Vesi- ja viemäritonttikartta
2. Liittymätiedot
3. KVV-mitoitustiedot -lomake (täytettynä ja suunnittelijan allekirjoittamana)
4. Vesi- ja viemäriasemapiirustus 1:200 (1:500)
5. Vesi- ja viemäripohjapiirros 1:50 (vanhat rakennukset 1:100), josta käy ilmi myös vesimittarin sijainti
6. Vesi- ja viemärisuunnitelmia muista kerroksista erikoispiirustuksineen / esim. kaivokuvat, linjapiirustukset 
7. Haja-asutusalueella yleiskartta kiinteistön sijainnista


Rakennusvalvonnasta toimitetaan Vaasan Veden tarvitsemat piirustukset automaattisesti Vaasan Vedelle.

 

5. Liittymissopimuksen allekirjoitus

Vaasan Vesi lähettää liittymissopimuksen sähköisesti tai postitse allekirjoitettavaksi.

Lisätietoja liittymissopimuksen allekirjoittamisesta yms.

 • Riitta Nylund-Kähtävä  |  06 325 4185  |  riitta.nylund-kahtava@vaasa.fi tai
 • Kati Tyynelä-Koppelomäki |  06 325 4004  |  kati.tyynela-koppelomaki@vaasa.fi

 

6. Tilaa tonttijohtoliitokset ja vesimittarin asennustyöt

Vaasan Vesi tekee AINA liitoksen veden jakelujohdon ja tonttivesijohdon välille, sekä vesimittariasennuksen. 

Asennukset tilataan Vaasan Veden teknisiltä palveluilta

 • Mats Kulla  |  06 325 4187  |  mats.kulla@vaasa.fi
 • Johan Storlund  |  06 325 4180  |  johan.storlund@vaasa.fi
 • Juha Vessonen  |  06 325 4170  |  juha.vessonen@vaasa.fi
   

Toimitusaika

Toimitusaika liittämistyölle on noin 1 viikko ja vesimittarin asentamiselle noin 2-3 työpäivää.
 

Liittämiskohta

Liittämiskohta on kaava-alueella tontin raja, haja-asutuksessa liittämiskohta on jakeluputkessa ja viemärissä. Vaasan Vesi huolehtii tonttivesijohdon ja viemärin hankinnasta, asennuksesta maanrakennustöineen sekä kunnossapidosta tähän pisteeseen asti.

Vastuualueiden rajat (pdf)

 

Liittyjän vastuulla olevat liittämistyöt

Tonttivesijohdon ja -viemärin liittymiskohdasta eteenpäin hankkii liittyjä itse tai liittyjän kustannuksella Vaasan Vesi. Tonttivesijohdon ja -viemärin asentamisesta maanrakennustöineen huolehtii kustannuksellaan liittyjä, tai liittyjän kustannuksella Vaasan Vesi. Tonttijohdon ja viemärin kunnossapidosta huolehtii kustannuksellaan liittyjä.

Jos liittyjä suorittaa tonttijohtojen hankinnan ja asentamisen, Vaasan Vesi määrää ja hyväksyy tonttijohtojen aineen, koon ja sijoituksen. Liitostyön tekee aina Vaasan Vesi haja-asutuksessakin.

Kiinteistön vesijohdon sisääntuonti (pdf)

Esimerkki vesimittarin tilantarpeesta (pdf)

Vaasan vesi laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista, asennuksista ja töistä voimassa olevan taksan tai hinnaston mukaisesti. Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa, hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan Vaasan Veden antamia ohjeita.

 

7. Tilaa tarvittavat KVV-tarkastukset

Tarvittavat vesi- ja viemärilaitteiston tarkastukset tilataan ja lisätietoja saa Vaasan kaupungin rakennusvalvonnasta Harri Suorannalta 040 569 6700
 

8. Tee tarvittavat omistajanvaihdosilmoitukset

Omistajanvaihto >>

 

 

Päivitetty 12.06.2024