Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Liittymismaksu

Liittymismaksu on kertaluonteinen maksu, joka maksetaan kiinteistön liittyessä verkostoon.

Maksun suuruus määräytyy

  • asemakaava-alueella kiinteistön enimmäisrakennusoikeuden perusteella, putket tontinrajaan saakka sisältyy.
  • haja-asutusalueella kokonaiskerrosalan mukaan.

 

Liittymismaksut | esim. asuintalo + autotalli tai talousrakennus

Asemakaavan mukainen rakennusoikeus 
(kerrosala)

Veroton 
(vesi+viemäriverkosto)

Verollinen (alv 24 %) 
(vesi+viemäriverkosto)

500 m² tai pienempi 3750,00 € 4650,00 €


Liityttäessä vain vesi- TAI jätevesiverkostoon on maksu 50% yllä olevasta (ei koske haja-asutusalueita).

 

Haja-asutusalueet

Haja-asutusalueella rakennetun 
kokonaiskerrosalan mukaan

Veroton 
(vesi+viemäriverkosto)

Verollinen (alv 24 %) 
(vesi+viemäriverkosto)

500 m² tai pienempi 3750,00 € 4650,00 €


Haja-asutusalueilla jätevesiverkostoon liittymisestä peritään täyttä liittymismaksua vastaava maksu.
Liityttäessä pelkästään vesijohtoverkostoon on liittymismaksu 50 % täydestä maksusta.

 

Poikkeus | Haja-asutusalueilla jätevesiliittymä viemäriverkostoon. 

Haja-asutusalueella rakennetun kokonaiskerrosalan mukaan

Veroton 
(viemäriverkosto)

Verollinen (alv 24 %) 
(viemäriverkosto)

500 m² tai pienempi 3750,00 € 4650,00 €


 

Muut rakennukset laskentakaavan mukaan:

Liittymismaksun määräytymisperusteet (pdf, uusi ikkuna)

Haja-asutusalueen korkeiden liittymiskustannuksien avustamisesta luopuminen
 

 

Kuntaliitoksen myötä vuodesta 2013 alkaen Vaasan ja Vähänkyrön taksat yhtenäistyivät.

Pientalojen liittymismaksuissa käytetään 1.1.2013 alkaen ainoastaan yhtä tasataksaa (alempi maksuluokka poistunut). Muilta osin liittymismaksujen määräytymisperusteet ovat pysyneet ennallaan.

 

 

Lisätietoja antaa toimistoinsinöörit

  • Mikko Vihanto  |  (06) 325 4154  |  mikko.vihanto@vaasa.fi
  • Anniina Latva-Ranta  |  (06) 325 4155  |  anniina.latva-ranta@vaasa.fi

 

Päivitetty 22.08.2019