Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900

Selkeytys

Ilmastuksessa hajonneista orgaanisista aineista muodostuneet yhdisteet, kuollut bakteerimassa sekä jätevedestä saostetut fosfaatit muodostavat lietettä, joka erottuu puhdistetusta vedestä selkeytysaltaissa. Liete laskeutuu altaiden pohjalle ja puhdistettu vesi johdetaan typpeä poistavaan jälkikäsittelyyn, hiekkasuodatukseen. Selkeytysaltaita on yhteensä 12 kpl.

Pohjalle laskeutunut liete pumpataan takaisin sekoitusaltaaseen, jossa se sekoittuu tulevan jäteveden kanssa. Sen jälkeen se palautetaan ilmastusaltaisiin. Pintaliete pumpataan tulopumppaamoon jossa sekin sekoittuu tulevaan jäteveteen. Lietettä palautetaan prosessiin bakteerien ravinnonsaannin turvaamiseksi, ja siten niiden puhdistustoiminnan varmistamiseksi. Osa lietteestä poistetaan laitokselta lietteenkuivauksen kautta.

 

 

Katso selkeytys myös Prosessikaaviosta >>

Jatka hiekkasuodatukseen >>

 

Päivitetty 11.11.2015