Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Tekniset palvelut / verkostot

Tekniset palvelut -yksikkö huolehtii vesilaitoksen kalleimman osan eli vesi- ja viemäriverkostojen ylläpidosta ja rakentamisesta.

Yhteensä verkostojen pituus vuonna 2019 oli 1556 km: 1004 km vesijohtoja ja 552 km viemärijohtoja. Vastuu hulevesijohdoista siirtyi kaupungin kuntatekniikalle v. 2015. Verkoston kunnolla on suuri vaikutus kuluttajan saaman veden laatuun sekä jätevesien moitteettomaan poisjohtamiseen asiakkailta. Verkoston on toimittava moitteettomasti ympäri vuorokauden. Verkostolla toimii päivystys läpi vuoden 24 h/vrk. Vesihuoltoverkosto on keskeinen osa yhteiskunnan rakennetta, jonka ympärille rakentuu kaikki muu.

 

 

Tekniset palvelut -yksikkö hoitaa pääasiassa vanhojen verkosto-osien ylläpidon sekä saneeraukset ja korjaukset, käyttäen apuna tarvittaessa yksityisiä urakoitsijoita. Menetelminä saneerauksissa ollaan enemmän siirrytty käyttämään No-Dig -menetelmiä, eli sujuttamista. Sujuttaminen tarkoittaa vanhan putken saneeraamista uudella putkimateriaalilla. Uusi putki asennetaan vanhan putken sisälle joko pitkä-, pätkä-, pakkosujuttamalla tai "sukittamalla". Menetelmän avulla vältetään katujen auki kaivaminen, joka merkitsee suuria taloudellisia säästöjä sekä rakennusaikaisten toimenpiteiden vähenemistä. Verkostorakentamiseen liittyviä liikenne-, melu- ja muita ympäristöhäiriöitä on näin voitu vähentää.

 

Suurin osa työstä on monipuolista asiakaspalvelua, vesimittauksia, kiinteistöjen talojohtojen korjausta sekä asiakkaiden ongelmien ratkaisua. Verkostojen laajennukset tehdään pääasiassa yhteistyössä kaupungin Teknisen toimen kanssa sekä kilpailuttamalla alueen yksityisiä maaurakoitsijoita.

 

Päivitetty 20.04.2020