Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Vesi Vaasan historiassa

Vuonna 2015 Vaasan Vesi täytti 100 vuotta. Vedellä on ollut suuri merkitys Vaasan historiassa, sillä rannikolla juomaveden saanti on aina ollut haasteellista. Vedensaannin takaamiseksi on tehty paljon työtä vuosien varrella, 1800-luvulta lähtien. Vaasan suurpalo 1852 osoitti juuri veden saannin tärkeyden. Palon jälkeen uusi Vaasa suunniteltiin turvallisemmaksi, mutta koko kaupungin siirto lähemmäs rannikkoa nosti esiin huolen veden saannista. Paitsi paloturvallisuutta, vesi on myös tarkoittanut parempaa hygienian tasoa ja terveyttä. Vesihuoltolaitoksen rakentaminen toki viipyi ja vesipulaa kärsittiin useaan otteeseen ennenkuin Vaasassa koitti historiallinen hetki 1.4.1915, jolloin vettä pumpattiin ensimmäistä kertaa kulutukseen Kauppatorin palopostin kautta (josta kuva yllä).

Vuonna 1915 otettiin myös Vaasan vesitorni käyttöön. Vaasan vesitorni onkin Suomen vanhin käytössä oleva vesitorni - vaikkakin se nykyään toimii enää lähinnä vesijohtoverkoston paineen tasaajana.

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan jätevesien käsittelyyn suunniteltu Påttin keskuspuhdistamo valmistui vuonna 1971.

 

Lisää Vaasan Veden historiasta: Puhdasta vettä vuodesta 1915  | Lyhennelmä Lähteestä: Vaasan Vedet - Vasa och dess Vatten, Petri Juuti & Tapio Katko | 2006

 

 

Päivitetty 07.09.2016