Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Ajankohtaista

Back

Kuulutus 5.2.-5.3.2024 koskien Vaasan Veden toiminta-alueen päivitystä

Kuulutus 5.2.-5.3.2024 koskien Vaasan Veden toiminta-alueen päivitystä.
Diaarinumero VAASA/1703/14.05.00/2023
      
Lausunnot toiminta-alueeseen liittyen kirjallisena viim. 5.3.2024 osoitteeseen Vaasan kaupunginkirjaamo, PL 3 (Vaasanpuistikko 10), 65101 Vaasa tai kirjaamo@vaasa.fi


Toiminta-alueeseen liittyvät kartat ja asiakirjat ovat yleisesti nähtävänä kuulutuksen ajan sähköisenä www.vaasa.fi/kuulutukset ja täällä sivulla ajankohtaista -osiossa.

 

Lisätietoja antavat toimistoinsinööri Anniina Latva-Ranta (anniina.latva-ranta@vaasa.fi puh. (06) 325 4155) ja verkostopäällikkö Jari Jantunen (jari.jantunen@vaasa.fi puh. (06) 325 4173).Vesihuoltolain 8 §:n mukaan kunta hyväksyy ja tarvittaessa muuttaa alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä valvontaviranomaisille on annettava lausuntomahdollisuus ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille mahdollisuus tulla kuulluksi.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhteiskuntakehityksen vuoksi. Vesihuoltolaitoksen on kyettävä huolehtimaan vastuullansa olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti toiminta-alueellaan. Lisäksi vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät maksut tulee muodostua kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. Kunta voi tarvittaessa supistaa toiminta-aluetta, jolloin on päätettävä, miten vesihuolto turvataan niillä vesihuoltolaitoksen verkostoon liittyneillä kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle. 

Toiminta-alueella sijaitsevat kiinteistöt on vesihuoltolain mukaan liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoon. Vapautusta liittymisvelvoitteesta voidaan hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoon on mahdollista liittyä sopimuksesta myös toiminta-alueen ulkopuolelta.

Kunnan tulee hyväksymispäätöksessään määrittää eri alueiden vesihuollon tarpeet huomioiden alueet, jotka on saatettava laitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen jätevesiviemäriverkoston piiriin. Toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin on asetettava yhdyskuntakehitystä vastaava tavoitteellinen aikataulu hyväksymispäätöksen yhteydessä. Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat, sekä vesijohtoverkoston ja jätevesiviemäriverkoston piiriin saatettavat alueet on esitettävä kartalla, joka tulee olla kaikkien saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

Vaasan Vesi liikelaitos on esittänyt kaupungin hyväksyttäväksi vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen.


Kuulutus Vaasan Veden toiminta-alueen päivittämistä koskien:
Kuulutus

 

Toiminta-aluekartat:
Vesijohtoverkosto.pdf
Jätevesiviemäriverkosto.pdf
Karttaselite.pdf

Kartat avautuvat uuteen selainikkunaan, jotta pystyisit zoomaamaan enemmän, lataa kartta koneellesi/laitteellesi klikkaamalla oikeassa yläkulmassa alaspäin osoittavaa nuolta printteri-ikonin vieressä.

 

Linkki: Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirja (24.1.2024 § 8)

 

Voimassa olevat toiminta-alueet

https://www.vaasanvesi.fi/toiminta-alueet