Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

 

Puhdas juomavesi on elämän edellytys. Vesihuoltolaitosten toimittama puhdas vesi mahdollistaa sujuvan arjen ja turvaa terveyttämme. Kun vesihuolto toimii, yhteiskunta ja yritystoiminta kehittyvät. Puhdas vesi on myös olennainen osa Suomen brändiä ja kansallista identiteettiä. Puhdas vesi sekä puhtaat vesistöt ovat yhteistä ja arvokasta kansallisomaisuuttamme, josta voimme olla ylpeitä. Juotava hanavesi -kampanja tuo näkyväksi suomalaisen puhtaan hanaveden arvon.

 

 

Vesilaitosyhdistys viestii yhdessä jäsenlaitostensa kanssa suomalaisille laadukkaasta hanavedestämme ja sen arvosta. Juotava hanavesi -kampanjan Hanavesiooppera näkyy ja kuuluu sosiaalisen median lisäksi 12.4. – 20.4.2017 elokuvateattereissa sekä 13.4.2017 Radiomedia ry:n jäsenkanavilla. Kampanja on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

#suomifinland100, #suomi100, #hanavesi
 

Vesihuoltomme on korkealla tasolla, mistä kertoo esimerkiksi se, että meillä Suomessa:

 • Hanavesi on laadukasta eli turvallista, hajutonta, mautonta, väritöntä. Vesilaitokset täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön veden laadulle asettamat vaatimukset erinomaisesti. (Lisätietoja talousveden laadusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla https://www.thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/talousvesi/talousveden-laadunvalvonta
   

 • Hanavesi on edullista. Yksi juomalasillinen maksaa 0,06 senttiä - ämpärillisen saat 3 sentillä! (Lähde: Vesilaitosyhdistys valtakunnallinen vertailuarvo)
   

 • Hanavettä tulee aina. Putkirikkojen määrä sekä putkirikkojen asukasaika ovat vähentynyt vuodesta 2010. Putkirikkojen asukasaika kuvaa putkirikoista johtuvaa asiakkaiden vedenkatkosten pituutta vuodessa. (Lähde: Vesilaitosyhdistys, Välttämätön vesi -julkaisu)

   

  Nostetaan malja sata vuotiaalle Suomelle ja laadukkaalle hanavedellemme!

        

Maailman parasta vettä

Vesi on tilavuudeltaan ylivoimaisesti eniten käytetty luonnonvaramme. Unesco, Maailman Vesineuvosto ja Iso-Britannian Ekologian ja Hydrologian Keskus ovat kaikki arvioineet kehittämiensä vesiköyhyysindeksien perusteella Suomen maailman rikkaimmaksi maaksi veden suhteen. Indeksien laskemisessa on huomioitu mm. vesivarojen määrää, vesihuollon kattavuutta, veden käyttöastetta kodeissa, teollisuudessa ja maataloudessa, ympäristövaikutuksia sekä vesihuoltoon liittyviä sosio-ekonomisia tekijöitä. Suomalaiset saavat siis nauttia paitsi maailman laadukkaimmasta käyttövedestä myös puhtaimmista luonnonvesistä.

Vesihuoltomme, joka kattaa koko ketjun raakavedenottamoista jätevedenpuhdistamoihin, on maailman huippuluokkaa. Tätä asiaa tahdomme nostaa esiin Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja kiittää suomalaisia siitä, että olemme koko itsenäisyyden ajan panostaneet vesihuollon kehittämiseen. Olemme aina nähneet vesihuollon tärkeänä asiana, sekä yhteiskuntamme, terveytemme, että ympäristön kannalta. Puhdas hanavesi on varmasti arvostettu asia myös pitkään tulevaisuudessa.

 

 

Päivitetty 03.11.2017