Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900

 Kuva: Christoffer Björklund

Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoihin

Aineistoa:

Liittyminen kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon  (pdf, uusi ikkuna)

Vastuualueiden rajat (pdf, uusi ikkuna)

Kiinteistön vesijohdon sisääntuonti  (pdf, uusi ikkuna)

Esimerkki vesimittarin tilantarpeesta  (pdf, uusi ikkuna)

Tarkistuslista uudisrakentajalle  (pdf, uusi ikkuna)

Tarkistuslista saneeraajalle  (pdf, uusi ikkuna)


1. Tilaa ajoissa Vaasan Vedeltä kiinteistön liittymätiedot tonttijohtojen suunnittelua varten, mielellään heti rakennusluvan hakemisen jälkeen


1.1 Kerää yhteen liittymätietojen tilaamisessa tarvittavat tiedot

Kiinteistönomistajan yhteystiedot

 • etu- ja sukunimet
 • katuosoite ja postinumero
 • yhteystiedot (puhelin, sähköposti yms.)

Kiinteistön osoitetiedot

 • kiinteistötunnus tai maarekisterinumero
 • katuosoite ja postinumero
 • mahdollisesti tonttikartta

Toimenpiteet, jota liittymätiedot koskevat

 • uudisrakennus/peruskorjaus
 • vesi- ja viemärijohtojen asennus/uusiminen
 • sade- ja perusvesijohtojen asennus/uusiminen

Kenelle lähetämme tiedot

 • etu- ja sukunimet
 • katuosoite ja postinumero
 • yhteystiedot (puhelin, sähköposti yms.)

Tiedot voidaan lähettää suoraan esim. LVI-suunnittelijalle.

 

1.2 Tilaa liittymätiedot

* Vaasan Vedellä on otettu käyttöön Vesitili Online-palvelu, jonka kautta liittymätietoja voit tilata ilman kirjautumista palveluun.

Liittymätiedoista ja muista liittymiseen liittyvistä epäselvistä asioista voit tiedustella puhelinnumeroista tai sähköpostitse.

Varaa aikaa toimitukselle. 

 


2. Hanki KVV-työnjohtaja

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja on oltava jokaisella rakennustyömaalla, jolla suoritetaan vesi- ja viemäriteknillisiä töitä. KVV-työnjohtajasi toimii apunasi kaikissa vesi- ja viemäriteknisissä asioissa ja ongelmatilanteissa. Hän myös vastaa rakennushankkeesi kaikista vesi- ja viemäriteknisistä asennuksista. Katso Pätevyysvaatimukset.

KVV-työnjohtaja on nimettävä viimeistään ennen rakennuksen vesi- ja viemäritöiden aloittamista. Vaasan kaupungin rakennusvalvonnan on hyväksyttävä KVV-työnjohtajan.

 


3. Toimita saadut liittymätiedot LVI-suunnittelijalle, talopakettitoimittajalle, tms. LVI-suunnitelmien laatimisen yhteyshenkilölle

Jos olet ilmoittanut, että tiedot lähetetään suoraan suunnittelijalle, teemme tämän puolestasi.

 


4. Toimita (suunnittelija/rakentaja) valmiit suunnitelmat Vaasan kaupungin rakennusvalvontaan tarkastettavaksi

Luvallisille töille Vaasan kaupungilla on käytössä sähköinen lupapalvelu, ePermit

https://kartta.vaasa.fi/ePermit/fi

Suunnitelmat jotka eivät vaadi lupaa (esim. hulevesisuunnitelmat) toimitetaan paperisena rakennusvalvontaan.

https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/asuminen-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta/

 

1. Vesi- ja viemäritonttikartta  1 kpl
2. Liittymätiedot  1 kpl
3. Kvv-mitoitustiedot -lomake (täytettynä ja suunnittelijan allekirjoittamana)  1 kpl
4. Vesi- ja viemäriasemapiirustus 1:200 (1:500)  3 kpl
5. Vesi- ja viemäripohjapiirros 1:50 (vanhat rakennukset 1:100), josta käy ilmi myös vesimittarin sijainti  2 kpl
6. Vesi- ja viemärisuunnitelmia muista kerroksista erikoispiirustuksineen / esim. kaivokuvat, linjapiirustukset   1 kpl
7. Haja-asutusalueella yleiskartta kiinteistön sijainnista  1 kpl


Rakennusvalvonnasta toimitetaan Vaasan Veden tarvitsemat piirustukset automaattisesti Vaasan Vedelle.

 


5. Liittymissopimuksen allekirjoitus

Vaasan Vesi laatii liittymisopimuksen, joka käydään allekirjoittamassa toimistollamme. Saneerauksen ollessa kyseessä liittymisopimus lähetetään liittyjälle allekirjoitettavaksi. Allekirjoituksen jälkeen sopimus pitää palauttaa takaisin Vaasan Vedelle.

Lisätietoja liittymissopimuksen allekirjoittamisesta yms. puhelinnumeroista tai sähköpostitse

 • Riitta Nylund-Kähtävä  |  06 325 4185  |  riitta.nylund-kahtava@vaasa.fi tai
 • Kati Tyynelä-Koppelomäki |  06 325 4004  |  kati.tyynela-koppelomaki@vaasa.fi

 


6. Tilaa liittämistyö ja vesimittarin toimitus

Tonttijohtojen ja vesimittarin asennuksen tilaus

Tarvittavat asennukset tilataan vesilaitokselta puhelinnumeroista tai sähköpostitse 

 • Mats Kulla  |  06 325 4187  |  mats.kulla@vaasa.fi
 • Johan Storlund  |  06 325 4180  |  johan.storlund@vaasa.fi
 • Juha Vessonen  |  06 325 4170  |  juha.vessonen@vaasa.fi
   

Toimitusaika

Toimitusaika liittämistyölle on noin 1 viikko ja vesimittarin asentamiselle noin 2-3 työpäivää.
 

Liittymiskohta

Liittymiskohta on kaava-alueella tontin raja, haja-asutuksessa liittämiskohta on jakeluputkessa ja viemärissä. Vesilaitos huolehtii tonttivesijohdon ja viemärin hankinnasta, asennuksesta maanrakennustöineen sekä kunnossapidosta tähän pisteeseen asti.
 

Liittyjän vastuulla olevat liittämistyöt

Tonttivesijohdon ja -viemärin liittymiskohdasta eteenpäin hankkii liittyjä itse tai liittyjän kustannuksella laitos. Tonttivesijohdon ja -viemärin asentamisesta maanrakennustöineen huolehtii kustannuksellaan liittyjä, tai liittyjän kustannuksella laitos. Tonttijohdon ja viemärin kunnossapidosta huolehtii kustannuksellaan liittyjä.

Jos liittyjä suorittaa tonttijohtojen hankinnan ja asentamisen, laitos määrää ja hyväksyy tonttijohtojen aineen, koon ja sijoituksen. Liitostyön tekee aina laitos haja-asutuksessakin.

Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista, asennuksista ja töistä laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti. Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa, hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan laitoksen antamia ohjeita.

 


7. Tilaa tarvittavat KVV-tarkastukset (vesi ja viemäri)

Tarvittavat vesi- ja viemäritarkastukset tilataan ja lisätietoja saa Vaasan kaupungin rakennusvalvonnasta Harri Suorannalta 040 569 6700
 


8. Tee tarvittavat omistajanvaihdosilmoitukset laskutukseen >>

 

Päivitetty 27.05.2024