Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Liittymätietojen tilauslomake

Liittymätietoja verkostoihin liittymisestä tarvitaan rakennuksen vesi- ja viemärisuunnittelua varten sekä uutta rakennettaessa että usein myös saneerattaessa.

Tilaathan liittymätiedot ajoissa!  Annetut tiedot ovat voimassa vuoden.

Anna mahdollisimman tarkat ja täydelliset tiedot lomaketta täyttäessäsi.

Tilaajan tiedot


Kiinteistötunnus

Kaupunkialueella


Haja-asutusalueella


Kiinteistön osoitetiedot


Rakennustyyppi


Kiinteistön omistajatiedot


Rakentamistoimenpide

  Uudisrakennus Peruskorjaus
Vesijohto
Viemärijohto
Sadevesijohto
Perusvedet

Tiedot lähetetään

Omistajalle

tai osoitteeseen


Kommentti