Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900


Kuva: Jaakko J. Salo

Påttin jätevedenpuhdistamo

Påttin puhdistamo sijaitsee Palosaarella meren rannalla. Laitoksessa puhdistetaan koko Vaasan kaupungin jätevedet sekä osa naapurikuntien Mustasaaren ja Maalahden jätevesistä.

Jätevesien määrä vaihtelee vuosittain johtuen sade- ja sulamisvesien määrästä, ja on 6-7 milj. kuutiota vuodessa.

Jätevesien mereen laskemiseksi tarvitaan ympäristölupa Länsi- Ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Ympäristöluvassa määritellään ehdot, jotka puhdistetun jäteveden on täytettävä, jotta se voidaan päästää mereen.

Uusien lupaehtojen mukaan (10.7.2017) puhdistustehon on oltava vähintään 95 % sekä orgaanisen aineen (mitattuna biologisena hapenkulutuksena, BOD7) että fosforin suhteen. Orgaanisen aineen kemiallisen hapenkulutuksen, CODCr puhdistustehon pitää olla vähintään 85 %. Lisäksi laitoksen pitää poistaa typpeä vuositasolla 70 %. Typenpoistoteho lasketaan vuosikeskiarvona ja vain siltä ajalta, jona tulevan jäteveden lämpötila on yli 12ºC. 

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa

 

Suurimmat sallitut eri aineiden pitoisuudet puhdistetussa jätevedessä ovat seuraavat:

BOD7 10 mg/l | CODCr 75 mg/l | fosfori 0,3 mg/l

 

Jätevedenpuhdistamolla on oman käyttölaboratorion lisäksi myös automaattinen valvontajärjestelmä, joka analysoi jätevettä kaikissa prosessin eri puhdistusvaiheissa ja ilmoittaa häiriöistä. Koska puhdistusprosessi on biologinen, on se myös hyvin herkkä muuttuville tekijöille.

Lue lisää puhdistustuloksista >>


Viemäriverkostoon kuuluu yli 130 jätevedenpumppaamoa Vaasan ja naapurikuntien alueella.

 

Jatka jotta näet mitä vedelle tapahtuu kun se saapuu puhdistamolle >>

 

Päivitetty 11.07.2017