Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

 

Ajankohtaista

Tillbaka

Påttin puhdistamolla poikkeuksellisia hajuhaittoja


Påttin puhdistamolla on ollut monivaiheisen puhdistusprosessin kanssa teknisiä ongelmia, joista on aiheutunut poikkeuksellisia hajuhaittoja. Poikkeavan haitan syyhyn on jo korjaavat toimet tehty, mutta kestää vielä muutaman viikon ennen kuin prosessin toiminta palautuu normaalille tasolle.