Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Ajankohtaista

Tillbaka

Vaasan Vesi 100 vuotta


Vaasassa vesihuoltoa 100 vuotta 1.4.2015

Vedellä on suuri merkitys Vaasan historiassa, sillä rannikolla juomaveden saanti on aina ollut haasteellista. Monien viivästysten jälkeen Vaasassa koitti historiallinen hetki 1.4.1915, jolloin vettä pumpattiin ensimmäisen kerran kulutukseen Kauppatorin palopostin kautta.

Samana vuotta otettiin myös Vaasan vesitorni käyttöön. Vaasan vesitorni onkin Suomen vanhin käytössä oleva vesitorni - vaikkakin nykyään vesitornit toimivat enää lähinnä paineen tasaajina. Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan jätevesien käsittelyyn suunniteltu Påttin keskuspuhdistamo valmistui vuonna 1971.
    * Lisätietoa historiasta:"Puhdasta vettä vuodesta 1915" –lyhennelmä 
      Lähde: Vaasan Vedet - Vasa och dess Vatten, Petri Juuti & Tapio Katko, 2006

Vaasan seudulla on tänä päivänä merkittävästi yli kuntarajojen ulottuvaa yhteistoimintaa.
Toiminta-alue on laajentunut - Vaasan Vesi toimittaa noin 70 000 asukkaalle talousveden, Vaasan lisäksi myös osaan Mustasaarta, sekä ottaa vastaan jätevettä Mustasaaresta ja Maalahdesta.