Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Avainluvut

** Hulevesiverkosto siirtyi kaupungille vuonna 2015 (330 km)

Talous 2021 2020 2019 2018 Yksikkö
Liikevaihto 16,8 15,5 15,2 14,4 milj. €
Käyttömenot 9,2 8,8 8,87 9,14 milj. €
Tuottovaatimus 1,4 1,4 1,4 1,4 milj. €
Investoinnit 9 8,2 5,28 5,41 milj. €
Käyttömaksut (verollinen)          
Vesimaksu 1,59 1,51 1,45 1,36 €/m³
Jätevesimaksu 2,43 2,26 2,17 2,05 €/m³
Laskutus          
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella 4,04 3,99 4,05 4,09 milj. m³
Vähäänkyröön myyty vesi (Kuntaliitos Vaasaan 2013) - - - - milj. m³
Mustasaareen myyty vesi 0,06 0,05 0,04 0,03 milj. m³
Laskutettu kokonaisvesimäärä 4,10 4,03 4,08 4,12 milj. m³
Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen (Vaasan kaupungin alueella) 1,79 -1,2 -1,00 -2,00 %
Laskutettu jätevesimäärä (Vaasan kaupungin alueella) 3,79 3,62 3,79 3,83 milj. m³
Mustasaaresta vastaanotettu jätevesimäärä 0,79 0,94 0,73 0,72 milj. m³
Maalahdesta vastaanotettu jätevesimäärä 0,13 0,14 0,13 0,13 milj. m³
Laskutettu kokonaisjätevesimäärä 4,73 4,70 4,65 4,68 milj. m³
Verkostot          
Vesiverkoston pituus
          * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
1009 1007 1004 999 km
Viemäriverkoston pituus
          * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
555 554 552 548 km
Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa) 99,5 99,5 99,5 99,5 %
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (Vaasa) 93,0 92,9 92,7 92,5 %
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (kanta-Vaasa) 97,4 97,3 97 97,0 %
Laskuttamaton vesi (sis. mm. sammutus-, vuoto-, kunnossapito- & huuhteluvedet) 15,32 15,47 17,51 19,71 %
Laskuttamaton jätevesi (sis. mm. sade- ja sulamisvedet) 29,41 37,01 29,80 25,08 %
Asukaskatkotunti-indeksi - - 2646 5347  
Vesivuotojen kokonaismäärä 27 28 29 34 kpl
Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus 129 128 131 129 l/as./vrk
Puhdasvesi          
Kyrönjoesta pumpattu raakavesi 5,00 4,08 4,88 5,49 milj. m³
Pilvilammesta otettu raakavesi 6,15 5,86 6,04 6,16 milj. m³
Verkostoon pumpattu puhdasvesi 5,22 5,11 5,33 5,41 milj. m³
Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa 14306 14012 13942 14832 m³/vrk
Jäteveden puhdistus          
Puhdistettu jätevesimäärä 6,72 7,56 6,71 6,24 milj. m³
Ohijuoksutuksia 0 0 0 0 kpl
Henkilöstö          
Henkilökunnan määrä 31.12. 58 56 56 58  kpl
Henkilökunnan keski-ikä 44,5 44,3 44,2 44,1 vuotta
Sairauslomia 5,7 8,7 4,4 12,4 pvä/tt
Työtapaturmia 1 1 2 1 kpl
Koulutus 1,54 2,11 5,29 2,5 pvä/tt
Koulutuksen kustannukset 18 629,54 14 239,62 64 919,07 38 731,52

Uppdaterad 20.05.2022