Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Avainluvut

** Hulevesiverkosto siirtyi kaupungille vuonna 2015 (330 km)

Talous 2016 2015 2014 2013 Yksikkö
Liikevaihto 14,9 15,20 15,09 14,86 milj. €
Käyttömenot 8,48 8,62 8,8 8,9 milj. €
Tuottovaatimus 1,4 1,42 1,39 1,32 milj. €
Investoinnit 3,8 4,8 3,0 5,1 milj. €
Käyttömaksut (verollinen)          
Vesimaksu 1,36 1,36 1,36/1,26 1,26 €/m³
Jätevesimaksu 2,05 2,05 2,05 2,05 €/m³
Laskutus          
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella 4,15 4,3 4,26 4,32 milj. m³
Vähäänkyröön myyty vesi (Kuntaliitos Vaasaan 2013) - - - - milj. m³
Mustasaareen myyty vesi 0,03 0,03 0,06 0,05 milj. m³
Laskutettu kokonaisvesimäärä 4,19 4,33 4,33 4,37 milj. m³
Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen (Vaasan kaupungin alueella) -3,40 0,20 -0,93 0,57 %
Laskutettu jätevesimäärä (Vaasan kaupungin alueella) 3,90 3,96 3,95 3,93 milj. m³
Mustasaaresta vastaanotettu jätevesimäärä 0,73 0,77 0,71 0,69 milj. m³
Maalahdesta vastaanotettu jätevesimäärä 0,13 0,12 0,13 0,11 milj. m³
Laskutettu kokonaisjätevesimäärä 4,76 4,85 4,79 4,73 milj. m³
Verkostot          
Vesiverkoston pituus
          * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
999 986 961 913 km
Viemäriverkoston pituus
          * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
540 ** 536 858 823 km
Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa) 99,5 99,5 99,5 99,5 %
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (Vaasa) 92,4 92,3 92,1 92,1 %
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (kanta-Vaasa) 96,9 96,9 96,8 96,8 %
Laskuttamaton vesi (sis. mm. sammutus-, vuoto-, kunnossapito- & huuhteluvedet) 21,11 21,59 19,35 19,71 %
Laskuttamaton jätevesi (sis. mm. sade- ja sulamisvedet) 35,80 36,42 32,73 30,09 %
Asukaskatkotunti-indeksi 3720 3779 5993 2851  
Vesivuotojen kokonaismäärä 21 30 38 27 kpl
Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus 132 131 131 133 l/as./vrk
Puhdasvesi          
Kyrönjoesta pumpattu raakavesi 4,89 4,40 4,85 5,45 milj. m³
Pilvilammesta otettu raakavesi 6,26 6,37 6,07 6,28 milj. m³
Verkostoon pumpattu puhdasvesi 5,53 5,60 5,40 5,48 milj. m³
Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa 15150 15342 14781 15014 m³/vrk
Jäteveden puhdistus          
Puhdistettu jätevesimäärä 7,42 7,64 7,13 6,77 milj. m³
Ohijuoksutuksia 0 0 0 0 kpl
Henkilöstö          
Henkilökunnan määrä 31.12. 57 59 69 72  kpl
Henkilökunnan keski-ikä 45,3 46,8 47,00 46,75 vuotta
Sairauslomia 8,87 11,39 16,49 14,64 pvä/tt
Tapaturmia 1 2 4 3 kpl
Koulutus 2,12 0,71 1,19 1,82 pvä/tt
Koulutuksen kustannukset 25 435 14 043 19 474 33 113

Uppdaterad 10.09.2017