Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Flotaatio

Sade- ja sulamisvedet aiheuttavat valtavan kuormituksen biologiselle laitokselle. Nämä vedet voidaan johtaa suoraan biologisen prosessin ohi flotaatiolaitokseen kemiallisesti käsiteltäviksi, jolloin ne eivät häiritse itse prosessia. Näin kaikki jätevedet pystytään käsittelemään laitoksella, eikä mitään enää johdeta käsittelemättömänä mereen.

Toinen flotaatiolaitoksen käyttötapa tulee kysymykseen silloin, kun prosessissa esiintyy häiriöitä, joita saavat aikaan mm. teollisuuden myrkkypäästöt viemäriin. Tällöin puhdistustulos jää usein luvattoman heikoksi. Tällaisen veden jälkikäsittely flotaatiolla parantaa kuitenkin ulos laskettavan veden laadun jopa erinomaiseksi. Näin flotaatio toimii lisäksi veden laadun varmistajana.

 

 

Löydä flotaatio myös prosessikaaviosta >>

Jatka purkuputkelle >>

 

Uppdaterad 08.10.2015