Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Liittymätietojen tilauslomake

Liittymätietoja verkostoihin liittymisestä tarvitaan rakennuksen vesi- ja viemärisuunnittelua varten sekä uutta rakennettaessa että usein myös saneerattaessa.

Tilaathan liittymätiedot ajoissa!  Annetut tiedot ovat voimassa vuoden.

Anna mahdollisimman tarkat ja täydelliset tiedot lomaketta täyttäessäsi.

Beställarens uppgifter


Fastighetsbeteckning

Inom staden


På glesbygdsområde


Fastighetens adress


Byggnadstyp


Fastighetsägare


Byggnadsåtgärd

  Nybyggnad Sanering
Vattenledning
Avloppsvattenledning
Regnvattenledning
Dräneringsvatten

Uppgifterna sänds

Till ägaren

eller till adressen


Kommentar