Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Pikahämmennys ja flotaatio

Laitoksella vesi pumpataan ensin pikahämmennykseen, missä lisätään rautapitoisia saostuskemikaaleja sekä kalkkia pH:n säätöön.

Täältä vesi johdetaan flotaatioselkeytykseen, jossa saostuskemikaalin ja optimaalisen pH:n yhteisvaikutuksella saadaan vedestä erotettua epäpuhtaudet (savi- ja maa-ainesta sekä orgaanista ainetta), jotka nostetaan pintaan dispersioveden avulla (ilmakuplilla). Pintaliete kaavitaan pois ja pumpataan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

 

 

Katso myös pikahämmennys ja flotaatio Prosessikaaviosta >>

Jatka pikasuodatukseen >>

 

Uppdaterad 30.01.2018