Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Pikasuodatus

Flotaatiosta vesi johdetaan jälkihämmentimeen, jossa sen pH:ta nostetaan. Sieltä vesi johdetaan edelleen pikasuodatukseen eli hiekkasuodatukseen. Suodatuksessa saostuneet metallit kuten mangaani, rauta ja alumiini erottuvat vedestä sen valuessa metrin paksuisen hiekkakerroksen läpi.

 

 

Katso pikasuodatus myös prosessikaaviosta >>

Jatka hidassuodatukseen >>

 

Uppdaterad 30.01.2018