Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Beställning av anslutningsuppgifter 

Anslutningsuppgifter för anslutningen till vattenförsörjningsnäten behövs till byggnadens avlopps- och vattenförsörjningsplanering vid ett nybygge och ofta även vid sanering.  

Visst beställer du anslutningsuppgifterna i god tid!  Givna uppgifter gäller ett år. 

Ge så exakta och fullständiga uppgifter som möjligt, när du fyller i blanketten. 

Beställarens uppgifter


Fastighetsbeteckning

Inom staden


På glesbygdsområde


Fastighetens adress


Byggnadstyp


Fastighetsägare


Byggnadsåtgärd

  Nybyggnad Sanering
Vattenledning
Avloppsvattenledning
Regnvattenledning
Dräneringsvatten

Uppgifterna sänds

Till ägaren

eller till adressen


Kommentar