Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Ajankohtaista

Tillbaka

Kurikasta pohjavettä Vaasaan?


Kurikasta pohjavettä Vaasaan?

 

Hankkeen tilannekatsaus 27.4.2020 GTK (tiedote)

Hankkeen tilannekatsaus 28.1.2020 GTK (tiedote)Kurikan syväpohjavesihankkeessa selvitetään pohjavesien käyttöönottoa Vaasan ja Kurikan kaupunkien tarpeisiin. Hankkeen vaikutusalueella Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on 150 000 asukasta sekä elintarviketuotantoa, jotka tarvitsevat runsaasti talousvettä.

Pohjavesitutkimukset alkoivat vuonna 2013. Tavoitteena on, että Vaasassakin hanasta saadaan pintaveden sijaan pohjavettä. Talousveden saannin varmistamiseksi jatkossa vettä saataisiin käyttöön useammasta riippumattomasta vesilähteestä.​

 

 


Miksi etsimme uusia vesivaroja?

Juomaveden puhdistus Vaasan seudulla on haasteellista, raakavetenä käytettävän Kyrönjoen epätasaisen laadun vuoksi. Jokiveden puhdistusprosessi juomavedeksi on monimutkainen ja kallis.

Kyrönjoen vettä pumpataan Pilvilampeen, jonka varastotilavuus vastaa Vaasan alueen kahden kuukauden vedentarvetta. Pilvilammen suuri varastotilavuus vähentää vesilaitoksen riippuvuutta Kyrönjoen veden laatuvaihteluista. Kevättulvien aikaan Kyrönjoen vesi on niin huonolaatuista, ettei sitä pumpata raakavesivarastoon.

Tarvittaessa Vaasalta riittää talousvettä naapureillekin - pienempien naapureiden vesivaroista ei käytännössä riitä jaettavaa isommalle. Riittävän varautumisen edellytys onkin, että vettä saadaan käyttöön kahdesta toisistaan riippumattomasta vesilähteestä. Kurikan alueen syväpohjavesihanke parantaa koko Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan 150 000 asukkaan vesihuollon varmuutta.

 

Vesiputken rakentamisurakka on vielä monen vuoden päässä. Tavoitteena on, että syväpohjavettä saa hanasta Vaasassa ja Kurikassa vuonna 2030.

 

 

Syväpohjavesi hanasta Kurikassa ja Vaasassa 2030!

 

Hankkeessa mukana Geologian tutkimuskeskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kurikan Vesihuolto Oy ja Vaasan Vesi –liikelaitos.