Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Takaisin

Coronavirus och vattenförsörjning

 

Meddelande 18.3.2020

 

Enligt informationen som de ansvariga ministerierna SHM och JSM givit den 13.3.2020 verkar det vara osannolikt att coronaviruset sprids genom hushållsvatten.

Vid Kyro älv har Vasa Vatten Båskas pumpstation, varifrån råvatten pumpas via Bergträsket till Molnträsket. Molnträskets lagringskapacitet är så stor att innan råvattnet tas till Molnträskets vattenverk är vattnets genomsnittliga uppehållstid två månader. Faktumet är att ytvatten liksom Kyro älv alltid innehåller små mängder bakterier och virus som härstammar från naturen och avloppsvatten.

Råvatten som leds från Molnträsket till vattenverket genomgår en mycket effektiv reningsprocess i flera steg. Processen säkerställer att inga coronavirus eller andra patogener hamnar i hushållsvattnet. Hushållsvattnets reningsprocess sker i flera steg. Reningseffektiviteten säkerställs genom desinficering med UV-strålning och monokloramin i processens slutskede.
 

 --> Vattenverksförening VVY
      Vesihuoltolaitokset ovat varautuneet turvaamaan riittävän henkilöstön epidemiatilanteessa  
(endast på finska)