Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Takaisin

Gatuspolning har börjat på gator och cykelvägar

 

Gatuspolning har börjat på gator och cykelvägar - Arbetet är färdigt ungefär vecka 19.
 

Kommunteknik har börjat med den årliga gatuspolningen. Arbetet är färdigt beroende på väder- och väglag ungefär vecka 19. Dessa arbeten kan förorsaka färgförändringar i vattenledningsvattnet, färgen försvinner genom att låta vattnet rinna en tid.

Vattnet som används för gatuspolning tas från brandposter i närområdet och de stora förändringarna i vattenströmningen gör att sediment från rörväggarna lösgörs och färgar vattnet.

Vasa Vatten beklagar störningar som möjligen orsakas av arbetet.