Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Takaisin

Vasa Vatten byter vattenmätare till fjärravläsbara mätare på området Gerby och Västervik

 

Vasa Vatten byter vattenmätare till fjärravläsbara mätare på området Gerby och Västervik, arbetet utförs av VMH Kalibro Oy.
 

Vattenmätarbyten görs under 12.-23.4., 14.6.-2.7. och 2.8.-13.8.2021. Arbetet görs på vardargar fr.o.m. kl. 8. Byte av vattenmätare tar ca 30 minuter. Om normalt bytesarbete kommer inga kostnader till invånare. VMH Kalibro Oy:s montör har med sig id-kort med foto och på sidan av servicebilen finns Kalibro-logo.

Kalibro har på förhand skickat information till fastigheter om vattenmätarbyten.

Kunder bes att se till att montör utan hinder kan komma till vattenmätare. Möjliga skyddsplåtar eller skåpdörrar bör tas bort på förhand för att göra bytet snabbare.

Rådande coronasituation tas i beaktande i bytesarbetet. Kalibros montörer effektiverar hygiennivå och undviker onödiga närkontakter. Montörer har också handsköljningsmedel, andningsskydd och handskar i bruk.

Kalibros montör åker runt på området och om kunden inte nås, lämnar montören kontaktbegäran till postlådan för reservering av installeringstid. Vi önskar kunder flexibilitet för att installeringsarbetet kan göras i utsatt tid. Kunder kan också själv reservera bytestid på förhand direkt från Kalibros nättjänst https://nettiaika.fi/kalibro/ (bl.a. Chrome-webbläsare) eller per telefon 040 674 5181.

För att undvika risken av vattenskada lönar det fastighetsägaren att försäkra att det inte förekommer läckage i samband med bytet eller efter det i fastighetens vattenförsörjningsapparater.

Vasa Vatten beklagar om störningar som orsakas av mätarbytet.


Mera information:
Vasa Vatten, nätverksmästere Johan Storlund tel. 06 325 4180
VMH Kalibro Oy, mätarinstallatör Kari Soini tel. 040 725 2650