Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Takaisin

Vasa Vattens pågående saneringar

Vasa Vattens pågående saneringar:
 

  • Vatten- och avloppsvattenledningar saneras i Storviken på Myggvägen, Villavägen och Storviksvägen 11.1.-5.3.2021. Arbetsfältet kan möjligen påverka till hela Gerby och Västervik (tillfälliga tryckförändringar och vattenavbrott) samt Storvikens höghusområde. Om avbrott som är känt på förhand anmälas alltid med informationsblad.

 

  • Det finns arbetsfält på Bollgatan tillsammans med Kommunteknik.

 

Saneringarna kan orsaka korta vattenavbrott, tryckförändringar och brunt vattenledningsvattnet. Färget försvinner genom att låta vattnet rinna. Om längre avbrott anmälas separat.
 

Vasa Vatten beklagar störningar som möjligen orsakas av arbetet.