Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Takaisin

Bruksavgift för vatten och avloppsvatten stiger 1.1.2021


Information om prishöjning har skickats per post till kunder 18.11.2020.
 

**********

Direktionen för de tekniska affärsverken har 20.10.2020 beslutit att höja bruksavgift för vatten och avloppsvatten fr.o.m. 1.1.2021.

Den nuvarande vattenavgift 1,51 €/m3 höjs 5 % och den nuvarande avloppsvattenavgift 2,26 €/m3 7,5 %. Direktionen för de tekniska affärsverken beslutade att det får bli den nya direktionens sak att avgöra om en eventuell höjning i början av 2022. 

 

 

15.1.2020

1.1.2021

 

utan moms €/m3

inkl. moms €/m3

utan moms €/m3

inkl. moms €/m3

vatten

1,22

1,51

1,28 1,59

avloppsvatten

1,82

2,26

1,96 2,43

TILLSAMMANS

3,04

3,77

3,24 4,02

 

Vattenverkets investeringsbehov är enligt ekonomiplanen 2021–2025 så stort att vattenavgifterna måste höjas. Dessutom behövs det lån.

De största projekten i investeringsprogrammet för Vasa Vatten 2021–2025 gäller ombyggnad av vattenbehandlingsprocessen i
Molnträskets vattenverk (17,5 miljoner euro) och ett nytt vattentorn (8,3 miljoner euro).

Forskningsprojektet av djupgrundvatten i Kurikka ingår inte i Vasa Vattens investeringsram, men i Vasa Vattens investeringsprogram 2021–2025 reserveras det totalt 2,9 miljoner euro för projektet.

Minskningen av den estetiska olägenheten och luktolägenheten som gäller markanvändningsavtalet för Tvålen-Rahkola i närheten av Påttska avloppsreningsverket (3,5 miljoner euro) finansieras helt med markanvändningsavgifter, men i investeringsprogrammet 2021–2025 reserveras det en halv miljon euro för ändamålet.

Vasa Vatten har 122 pumpverk för avloppsvatten. Av dessa saneras tre varje år (0,2 miljoner euro per år).

För nätverkssaneringar behövs 3,5 miljoner euro per år och för nybyggnader inom nätverket en miljon euro per år.
 

Den genomsnittliga vattenförbrukningen inom Vasa Vattens verksamhetsområde är 131 liter per invånare per dygn [l/inv./dygn], det vill säga 47,8 kubikmeter per år [m³/år]. Höjning i avgifter år 2021 betyder 12 €/invånare/år. Den genomsnittliga konsumenten betalar bruksavgifter detta år 180 € och nästa år 192 €.
 

Länk till protokoll av direktionen för de tekniska affärsverken
 

Vatten- och avloppsvattenavgifter