Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Takaisin

Grundvatten från Kurikka till Vasa?

Grundvatten från Kurikka till Vasa?

 

GTK:s meddelande 3.2.2021: Geologit laajensivat Suomen maiseman kehityksen syvälle menneisyyteen - maailman vanhimmat laaksot sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla (endast på finska)

 

*****

Lägesöversikt om projektet (GTK:s pressmeddelande) 28.8.2020

Hankkeen tilannekatsaus 27.4.2020 GTK (information endast på finska)

Hankkeen tilannekatsaus 28.1.2020 GTK_(information endast på finska)


Inom projektet med Kurikkas djupa grundvatten utreds ibruktagande av grundvatten för Vasas och Kurikkas behovI projektets verkningsområde i Österbotten och Södra Österbotten finns 150 000 invånare och livsmedelsproduktion, som behöver mycket hushållsvatten.

Grundvattenundersökningarna inleddes år 2013. Syftet är att i fortsättningen skulle man få vatten från flera vattenkällor som är oberoende av varandra för att trygga tillgången till hushållsvatten.


Geologiska forskningscentralen (Gtk) http://se.gtk.fi/

 

 

 

Varför söker vi nya vattenresurser?

Reningen av dricksvatten är en utmaning i Vasanejden p.g.a. den varierande kvaliteten på råvattnet som tas ur Kyroälv. Reningen av vattnet som tas ur älven till dricksvatten är en invecklad och kostsam process.

Ur Kyroälv pumpas vattnet till Molnträsket, vars lagringskapacitet motsvarar Vasaområdets två månaders vattenförbrukning. Den stora lagringskapaciteten förminskar avsevärt vattenverkets beroende av vattenkvalitetsvariationer i Kyroälv. Under vårfloden är vattnet i Kyroälv av så dålig kvalitet att vattenverket avbryter pumpningen till Molnträsket. En växande stad behöver, förutom Kyroälv, en annan hållbart brukbar vattentillgång.

Vid behov räcker Vasas hushållsvatten även till grannkommunerna - mindre grannars vattenresurser räcker dock i praktiken inte till att dela med större grannar.  Kurikkaområdets grundvattenprojekt försäkrar vattenförsörjningen för 150 000 invånare i Österbotten och Södra Österbotten.

 

Det är fortfarande många år tills byggandet av vattenledningen kan inledas. Syftet är att få djupt grundvatten ur kranen i Vasa och Kurikka år 2030.

 

 

Djupt grundvatten ur kranen i Kurikka och Vasa 2030!

 

I projektet medverkar Geologiska forskningscentralen, Södra Österbottens NTM-central, Kurikan Vesihuolto Oy och Vasan Vatten –affärsverk.