Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni

Aktuellt

Bruksavgift för vatten och avloppsvatten stiger 1.1.2021

Information om prishöjning har skickats per post till kunder 18.11.2020.   ********** Direktionen för de tekniska affärsverken har 20.10.2020 beslutit att höja bruksavgift...

Vår kundtjänst på Gjuterivägen stängd för besök

  Uppdatering 29.7.2020, 15.10.2020, 28.12.2020 Vår kundtjänst på Gjuterivägen stängd för besök tills vidare. Kundtjänsten är fortsatt bemannad och hjälper via telefon och e-post ...

Vattentornet i Vasa hägnades in av säkerhetsskäl

  Vattentornet i Vasa centrum hägnades in den här veckan av säkerhetsskäl. Från väggen till vattentornet, som är byggt i tegel, har det lossnat tegelstensbitar och det kan leda till...

Avloppsvattenundersökningen avslöjar: narkotikaanvändningen har ökat även i Vasa

Avloppsvattenundersökningen som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade på onsdagen 21.10 visar att narkotikaanvändningen har blivit allt vanligare i flera städer under året. Resultatet...

Vattenkvalitet är bra i Lillkyro

Vattenkvalitet är bra i Lillkyro. På slutsommaren förekom det i hushållsvattenledningars inre yta alldeles normal ofarlig mikrobväxt. Fenomen är bekant från tidigare åren också. Nu är...

Coronavirus och vattenförsörjning

  Meddelande 18.3.2020   Enligt informationen som de ansvariga ministerierna SHM och JSM givit den 13.3.2020 verkar det vara osannolikt att coronaviruset sprids genom...

Kommunteknik har börjat fakturera dagvattenavgifter i september

Vasa stads kommunteknik har börjat fakturera dagvattenavgifter i september 2019. Vasa Vatten fakturerar inte dagvattenavgifter. Om dagvattenfakturor kan man fråga per e-post på adressen ...

Kom ihåg att byttan inte äter skräpmat!

Ta hand om avloppets hälsa. Saker som inte hör hemma i toaletten kan orsaka stockningar och läckage! Vattenavgiften köper dig mycket mer än bara rent kranvatten. Vattenförsörjningsverken...

Nya leverans-, anslutnings- och bruksavtalsvillkor träder i kraft 1.5.2019

Vattenverksföreningen har tillsammans med Finlands Kommunförbund och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) uppdaterat modellen för vattentjänstverkens allmänna leveransvillkor så att de motsvarar...