Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vasa från luften, Vasa Vatten Kuva: Jaakko J. Salo Foto: Jaakko J. Salo

Kundservice

Postadress

Vasa Vatten 
PB 701
65101 VASA

Besöksadress

Gjuterivägen 2 B
65100 VASA

Öppet mån - fre 
kl. 8.00 - 15.30

OBS. Vår kundtjänst på Gjuterivägen är stängd för besök p.g.a. rådande coronaförhållanden. Telefon och e-post fungerar normalt.

Telefon

(06) 325 1111 (central)

Felanmälningar

Under arbetstid

(06) 325 4187

Utanför arbetstid

(06) 325 4151
040 725 7900

E-post

vaasanvesi@vaasa.fi
förnamn.efternamn@vaasa.fi

E-blanketter

Du kan även kontakta oss med en e-blankett angående flera ärenden.

Ledningskartor och beställning av anslutningsuppgifter

(06) 325 4154
(06) 325 4155

Anslutnings- och planeringsärenden

(06) 325 4154

Arbetsbeställningar

anslutning + vattenmätare
underhåll av ledningar

(06) 325 4187
(06) 325 4180

Arbetsfakturering

(06) 325 4181

Fakturering: Vatten och avloppsvatten, anslutningsavtal

(06) 325 4004 
(06) 325 4185 
(06) 325 4181

 

Uppdaterad 20.01.2021