Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Dag- och regnvattenärenden

Dagvatten hör inte längre till vattenförsörjningen. Markanvändnings- och bygglagen 13 a kap tillämpas på de regn- och smältvatten som samlas på markytan, en byggnads tak eller en annan yta på ett bebyggt område. Tillämpningsområdet gäller också dräneringsvatten.

Dagvatten sköts av stadens kommunteknik på allmänna områden. Mera information och kontaktuppgifter härifrån.

Anslutningsuppgifter och ledningskartor beställs fortfarande från Vasa Vatten.

 

Beställning av anslutningsuppgifter

Vasa Vattens avgift för kombinerat avloppssystem

 

Uppdaterad 28.01.2021