Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Förbehandling

När avloppsvattnet anländer till reningsverket från pumpstationerna genomgår det först en förbehandling. Här avlägsnas först det fasta avfallet, tex. papper, plast, textiler och annat skräp som inte hör hemma i avloppet, sedan sand. Sand kommer till reningsverket med regn- och smältvatten. Detta ofakturerade s.k. dagvatten utgör ca. 30% av allt vatten som kommer in till reningsverket.

 

Förbehandlingsenheten består av två trappgaller samt sandavskiljningsbassänger. Sanden och det fasta avfallet från trappgallren samlas på flak. Sanden förs till avstjälpningsplatsen och gallringsavfalet förs till Westenergy för förbränning.

 

 

 

Finn förbehandlingen även på Process-schemat >>

Fortsätt till försedimenteringen >>

 

Uppdaterad 15.01.2016