Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900


Foto: Jaakko J. Salo

Försedimentering och förfällning

År 2011 togs en ny försedimenteringsenhet i bruk vars syfte är att avlägsna en del av den inkommande belastningen före den biologiska processen. Fasta ämnen får sjunka till bassängbottnen, därifrån leds de till slambehandlingen för torkning. I försedimenteringen kan även fällningskemikalie tillsättas för att ytterligare minska belastningen.

 

 

Finn försedimenteringen även på process-schemat >>

Fortsätt till luftningen >>


Foto: Jaakko J. Salo

Uppdaterad 09.11.2015