Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Flotation

Regn- och smältvatten skapar en enorm belastning på det biologiska reningsverket. Dessa vatten kan dock ledas förbi den biologiska processen till flotationsanläggningen där de behandlas med kemikalier och stör således inte processen. I nödfall kan allt vatten på reningsverket behandlas på detta vis så att inget obehandlat vatten längre leds ut i havet.

Även när det förekommer störningar i processen som t.e.x. giftiga industriutsläpp, och reningsresultatet skulle bli olovligt svagt, kan vattnet behandlas i flotationen. Resultatet blir ett vatten som har en i det närmaste utmärkt kvalitet och kan släppas ut i havet. På så sätt fungerar flotationen även som en garanti för vattenkvaliteten. 

 

 

Finn även flotation på process-schemat  >>

Fortsätt till utloppet >>

 

Uppdaterad 06.11.2015