Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Sandfiltrering och kvävereduktion

För att uppnå de skärpta miljötillståndskraven gällande kvävereducering, byggdes år 2012 en efterbehandlingsenhet, en denitrifierande (kvävereducerande) sandfiltrering. I denna, processens sista del, filtreras vattnet genom en fyra meter tjock sandbädd. Till vattnet tillsätts fällningskemikalie vid behov samt metanol som fungerar som den kolkälla denitrifikationen kräver.

Sandfiltreringen fungerar även mekaniskt genom att reducera fasta ämnen från det renade avlopssvattnet.​

Sandfiltreringen är hela reningsprocessens sista del och nu är vattnet redan så rent att det kan ledas ut i havet.

 

Finn sandfiltreringen även på process-schemat >>

Fortsätt till flotation >>

 

Uppdaterad 21.10.2015