Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900

Övriga tjänster

Underhåll och sanering av tomtledningar

Ansvarsområdets gräns mellan Vasa Vatten och fastigheter inom detaljplaneområdet går vid tomtgränsen. I glesbygdsområden går underhållsgränsen vid stamvattenledningen.

Vasa Vatten utför även på beställning reparationsarbeten på vattenledningen från anslutningspunkten fram till vattenmätaren och på avloppsledningen fram till granskningsbrunnen. Dessa Reparationsarbeten faktureras.

Vasa Vatten utför även andra underhållsarbeten på beställning, t.ex. smältningar, öppnande av stockade avlopp, avloppsfilmningar osv.
 

Arbetspriser >>

Prislista >>  (pdf. öppnas i nytt fönster. På svenska på sida 2)
 

Arbetsbeställningar och mer information:

  • Mats Kulla          |  (06) 325 4187  |  mats.kulla@vaasa.fi
  • Johan Storlund   |  (06) 325 4180  |  johan.storlund@vaasa.fi 
  • Juha Vessonen   |  (06) 325 4170  |  juha.vessonen@vaasa.fi

 

Uppdaterad 28.01.2021