Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900


Foto: Jaakko J. Salo

Utlopp

Efter processens sista del, sandfiltreringen, leds det renade vattnet ut i havet längst ett 180m långt utloppsrör. Påttska reningsverket ligger intill stranden på Brändö, varifrån utloppsröret sträcker sig rakt ut mot Kråkfjärden. Då man leder ut vattnet en bit från stranden sprider havsströmmarna ut de eventuella näringsämnena på ett större område. Skadeverkningarna blir således mindre och omgivningen hålls ren. Det finns väldigt lite näringsämnen i det renade avloppsvattnet nu för tiden, eftersom reningsprocessen utvecklats mycket under åren för att uppnå miljötillståndskraven.

 

VARNING! UNDER VINTERN ÄR ISARNA UTANFÖR RENINGSVERKET MYCKET SVAGA, EFTERSOM DET ÄVEN PÅ VINTERN FLÖDAR +10 C° VATTEN UR UTLOPPSRÖRET!

 

 

Finn utloppsröret även på process-schemat>>

Se även vad som händer åt det slam som bildas i reningsprocessen >>

 

Uppdaterad 08.11.2017