Felanmälningar under arbetstid 06 325 4187 | utanför arbetstid 06 325 4151, 040 725 7900

Vasa Vattens sanerings- och byggobjekt 2023

Klikka på markeringarna på kartan för mer information, eller på denna symbol   uppe till vänster, så öppnas en lista med saneringsobjekten. Symbolen uppe till höger öppnar kartan i ett eget fönster (rekommenderas).

 

 1. Näsgatan A (tryckavlopp) / san KT/VV/E
 2. Andvägen A (paineviemäri) / san KT/VV/E
 3. Klemetsö / san VV
 4. Roparnäs V /san VV
 5. Teirgatan V /san VV
 6. Bokvägen V+A /san KT/VV
 7. Berggatan forts. V+A / ny VV/E
 8. Biblioteksgatan V+A/ san VV
 9. Råbrinken V / san VV
 10. Stationsgatan V / san VV
 11. Museigatan, ledningsflyttninar V+A / san VV/E
 12. Stenhagavägen V / san VV
 13. Kronvik V+A / ny VV/E
 14. Fågelbyn V+A / san VV/E
 15. - 24. Avloppssaneringar (infodring) A / san VV/E

 

Förklaring:

= Vattenledningar
= Avloppsledningar

san = saneeringsobjekt
ny = nybyggnadsobjekt

Arbetet utförs av:
VV
 = Vasa Vatten
KT = Kommuntekniken
E = Entreprenör

 

 

Största investeringsobjekten på Molnträskets vattenverk:

 • Anläggning för otzonisering och aktivt kol
 • Förnyande av eltekniken
 • Förnyande av automationstekniken
 • Reservkraft till Klemetsö lågvattenreservoar
 

Påttska avloppsreningsverkets största investeringsobjekt:

 • Nya luftare till luftningsbassängerna
 • Anskaffning av miljöunderhållsmaskin
Sanering av avloppspumpstationer:
 • JVP917 Myntti
 • JVP912 Hyyriä 1

 

 

Aktuella byggarbetsplatser uppdateras på Störningskartan >

 

Uppdaterad 27.01.2023