Felanmälningar under arbetstid (06) 325 4187 | efter arbetstid (06) 325 4151, 040 725 7900
Vasa från luften, Vasa Vatten Kuva: Jaakko J. Salo Foto: Jaakko J. Salo

Verksamhetsenheter

Huvudkontor

EKONOMI OCH ADMINISTRATION
KUNDBETJÄNING OCH FAKTURERING
öppet mån - fre klo 8.00 - 15.30

TEKNISKA TJÄNSTER / NÄTVERK
öppet mån - to  kl. 7.00 - 15.30 (fre 7.00 - 15.00)

Adress:        Gjuterivägen 2 B
                     65100 Vasa

Telefon:        (06) 325 1111 (central)

 

verkställande direktör Irma Hyry              (06) 325 4150
ansvarig för kundbetjäning Tarja Teppo   (06) 325 4159
nätverkschef Jari Jantunen                     (06) 325 4173

 

 

Molnträskets vattenverk

Adress:
Vattentagsvägen 243
65370 Vasa

driftschef   Per-Eric Lindh   (06) 325 4164

 

 

Påttska reningsverket

Adress:
Wolffskavägen 2
65200 Vasa

driftschef             Milla Vesala        (06) 325 4190
 

Uppdaterad 19.02.2019