Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Avainluvut

** Hulevesiverkosto siirtyi kaupungille vuonna 2015 (330 km)

Talous 2019 2018 2017 Yksikkö
Liikevaihto 15,2 14,4 14,95 milj. €
Käyttömenot 8,87 9,14 8,64 milj. €
Tuottovaatimus 1,4 1,4 1,4 milj. €
Investoinnit 5,28 5,41 6,29 milj. €
Käyttömaksut (verollinen)        
Vesimaksu 1,45 1,36 1,36 €/m³
Jätevesimaksu 2,17 2,05 2,05 €/m³
Laskutus        
Laskutettu vesimäärä Vaasan kaupungin alueella 4,05 4,09 4,18 milj. m³
Vähäänkyröön myyty vesi (Kuntaliitos Vaasaan 2013) - - - milj. m³
Mustasaareen myyty vesi 0,04 0,03 0,02 milj. m³
Laskutettu kokonaisvesimäärä 4,08 4,12 4,20 milj. m³
Vedenkulutuksen muutos edellisvuoteen (Vaasan kaupungin alueella) -1,00 -2,00 0,30 %
Laskutettu jätevesimäärä (Vaasan kaupungin alueella) 3,79 3,83 3,93 milj. m³
Mustasaaresta vastaanotettu jätevesimäärä 0,73 0,72 0,75 milj. m³
Maalahdesta vastaanotettu jätevesimäärä 0,13 0,13 0,13 milj. m³
Laskutettu kokonaisjätevesimäärä 4,65 4,68 4,81 milj. m³
Verkostot        
Vesiverkoston pituus
          * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
1004 999 998 km
Viemäriverkoston pituus
          * pituudet tarkentuvat vuosittain tehdyillä tarkistusmittauksilla
552 548 547 km
Liittymisprosentti vesijohtoverkostoon (Vaasa) 99,5 99,5 99,5 %
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (Vaasa) 92,7 92,5 92,4 %
Liittymisprosentti viemäriverkostoon (kanta-Vaasa) 97 97,0 96,9 %
Laskuttamaton vesi (sis. mm. sammutus-, vuoto-, kunnossapito- & huuhteluvedet) 17,51 19,71 21,67 %
Laskuttamaton jätevesi (sis. mm. sade- ja sulamisvedet) 29,80 25,08 30,40 %
Asukaskatkotunti-indeksi 2646 5347 2528  
Vesivuotojen kokonaismäärä 29 34 21 kpl
Asuinkiinteistöjen laskettu vedenkulutus 131 129 132 l/as./vrk
Puhdasvesi        
Kyrönjoesta pumpattu raakavesi 4,88 5,49 4,92 milj. m³
Pilvilammesta otettu raakavesi 6,04 6,16 6,38 milj. m³
Verkostoon pumpattu puhdasvesi 5,33 5,41 5,58 milj. m³
Verkostoon pumpattu puhdasvesi vuorokaudessa 13942 14832 15287 m³/vrk
Jäteveden puhdistus        
Puhdistettu jätevesimäärä 6,71 6,24 6,92 milj. m³
Ohijuoksutuksia 0 0 0 kpl
Henkilöstö        
Henkilökunnan määrä 31.12. 56 58 57  kpl
Henkilökunnan keski-ikä 44,2 44,1 45 vuotta
Sairauslomia 4,4 12,4 8 pvä/tt
Työtapaturmia 2 1 2 kpl
Koulutus 5,29 2,5 2,95 pvä/tt
Koulutuksen kustannukset 64 919,07 38 731,52 39 452,06

Päivitetty 24.03.2020