Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

 

Vesi janojuomaksi -kampanja sai alkunsa vuonna 2011 kun Vaasan kaupungin hammashuolto, sosiaali- ja terveystoimi sekä Vaasan Vesi yhdessä päättivät yrittää nostaa vedenjuonnin suosiota yläkoululaisten keskuudessa. Nuorison suosimien energiajuomien kielteiset vaikutukset näkyivät sekä hammas- että terveydenhuollossa, siksi nähtiin tärkeäksi kampanjoida veden terveysvaikutusten puolesta.

YK:n vesipäivä valittiin ajankohdaksi toteuttaa Vesi janojuomaksi -kampaja kouluissa.


Vuoden 2022 vesipäivän teema: Pohjavesi

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi.

Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

https://www.worldwaterday.org/


Vuoden 2022 Vesi janojuomaksi -kampanjan tallenne

 

 


Vesi janojuomaksi -visa 

Opettaja voi esityksen jälkeen pitää luokassa pienen visan. Oikeat vastaukset löytyvät tämän sivun pohjalta.

 1. Mistä otetaan ns. raakavesi, joka puhdistetaan juomavedeksi?
  1. Merestä
  2. Kyrönjoesta
  3. Maan alta, eli se on pohjavettä
 2. Mikä on vesitornin pääasiallinen tehtävä?
  1. Se palvelee kiipeilyseinänä
  2. Siellä säilytetään vettä
  3. Se vastaanottaa vesijohtoverkostossa syntyviä paineaaltoja
 3. Kuinka paljon hanavettä Vaasalainen kuluttaa päivässä?
  1. 130l
  2. 680l
  3. 3 800l
 4. Vettä on hyvä hörpätä?
  1. kerran päivässä
  2. vasta kun janottaa
  3. muutaman tunnin välein
 5. Mihin ihminen tarvitsee vettä?
  1. ei mihinkään
  2. ehkäisemään hikoilua
  3. ravintoaineiden imeytymiseen
 6. Onko sillä väliä mitä juo?
  1. on väliä, vesi auttaa väsymykseen ja mahdolliseen pääsärkyyn
  2. ei ole väliä, energiajuoma ei aiheuta mitään
 7. Mikä on energiajuoman happamuusarvo (pH)?
  1. pH 7
  2. pH 4,5
  3. pH 2,8
 8. Kuinka vältät hampaiden eroosiota?
  1. harjaat hampaat heti syömisen jälkeen
  2. huuhdot suun vedellä aterian päätteeksi
  3. nautit happamat juomat huoneenlämpöisinä
 9. Vesi janojuomaksi tietoiskusta sain?
  1. tärkeää tietoa ja jotain mietittävää
  2. en mitään

 


#WorldWaterDayTutustu myös Vaasan Veden syväpohjavesihankkeeseen tästä.


100 Syytä Juoda Vettä

Vuoden 2018 Vesi Janojuomaksi -kampanjan videokilpailun voitti Vasa Övningsskolanin luokka 8c.

 


Tiesitkö, että

 • Maapallon vedestä 97,5% on suolaista ja 2,5 % makeaa. Makeasta vedestä suurin osa on lumena tai jäänä. Vain noin 1 prosentti on ihmisten käytettävänä.
   
 • Puhdas vesi on ihmisoikeus. Silti noin joka kolmas ihminen maailmassa elää ilman puhdasta juomavettä ja yli puolella ei ole kunnollista vessaa ja viemäröintiä.
   
 • Suurta edistystäkin on tapahtunut: vuoteen 2000 verrattuna 1,8 miljardia ihmistä enemmän on päässyt puhtaan juomaveden ääreen ja 2,1 miljardia ihmistä on saanut käyttöönsä vessan.
   
 • Naiset tekevät yli 70 prosenttia vedenhakumatkoista paikoissa, joissa vedestä on pulaa. Moni tyttö ei ehdi käydä koulua, koska vedenhakuun kuluu niin paljon aikaa. Monen tytön koulunkäynti keskeytyy myös siihen, ettei koulussa ole vessaa tytöille.
   
 • Ilmastonmuutos vaikuttaa veteen: se lisää sään ääri-ilmiöitä, kuten pitkiä kuivia kausia ja poikkeuksellisen runsaita sateita. Saasteet ovat yksi vakavimmista vedenpuutteen aiheuttajista.
   
 • YK:n arvioiden mukaan päivittäinen tarve juomiseen, ruoanlaittoon ja peseytymiseen on noin 50-100 litraa. Jokainen suomalainen käyttää keskimäärin 155 litraa vettä vuorokaudessa.

Lähde: YK-liitto


Visan oikeat vastaukset: 1.b, 2.c, 3.a, 4.c, 5.c, 6.a, 7.c,8.b, 9.a. 

 

Päivitetty 10.03.2022