Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 040 725 7900
Vaasan vesi, vähäkyrön vesitorni
 

Ajankohtaista

Tillbaka

Veden ja jäteveden käyttömaksut nousevat 1.1.2021


Asiakkaille on lähetetty postitse tiedote hinnanmuutoksesta 18.11.2020.
 

**********

Teknisten liikelaitosten johtokunta on 20.10.2020 päättänyt nostaa veden ja jäteveden käyttömaksuja 1.1.2021 alkaen.

Nykyistä talousvesimaksua 1,51 €/m3 korotetaan 5 % ja nykyistä jätevesimaksua 2,26 €/m3 7,5 %. Vuoden 2022 osalta asia jätettiin tulevan johtokunnan harkittavaksi.

 

 

15.1.2020

1.1.2021

 

veroton €/m3

verollinen €/m3

veroton €/m3

verollinen €/m3

vesimaksu

1,22

1,51

1,28 1,59

jätevesimaksu

1,82

2,26

1,96 2,43

YHTEENSÄ

3,04

3,77

3,24 4,02

 

Taloussuunnitelman 2021-2025 mukainen investointitarve vesilaitoksella on niin suuri, että vesimaksujen korotus on tarpeen ja lisäksi tarvitaan lainaa.

Vaasan Veden investointiohjelman v. 2021-2025 suurimmat hankkeet liittyvät Pilvilammen vesilaitoksen vedenkäsittelyprosessin uudistamiseen (17,5 M€) ja uuteen vesitorniin (8,3 M€).

Kurikan syväpohjavesitutkimushankkeeseen varataan vuosille 2021-2025 yhteensä 2,9 M€.

Påttin jätevedenpuhdistamon läheisen Saippua-Rahkolan alueen maankäyttösopimukseen liittyvä esteettisen ja hajuhaitan vähentäminen (3,5 M€) rahoitetaan kokonaan maankäyttömaksuilla.

Jäteveden pumppaamoita Vaasan Vedellä on 122 kpl, joista saneerataan 3 kpl vuodessa (0,2 M€/v).

Verkostosaneerauksiin tarvitaan 3,5 M€/v ja verkoston uudiskohteisiin 1 M€/v.
 

Keskimääräinen vedenkulutus Vaasan Veden toiminta-alueella on 131 litraa asukasta kohden vuorokaudessa [l/as/v] eli 47,8 kuutiometriä vuodessa [m³/v]. Vuoden 2021 juomaveden ja jäteveden käyttömaksujen korotusten vaikutus asukasta kohden on yhteensä 12 € vuodessa. Keskimääräinen kuluttaja maksaa veden käyttömaksuina tänä vuonna 180 € ja ensi vuonna 192 €.

 

Linkki Teknisten liikelaitosten johtokunnan pöytäkirjaan 20.10.2020

 

Vesi ja jätevesihinnat