Vikailmoitukset työaikana (06) 325 4187 | työajan ulkopuolella (06) 325 4151, 040 725 7900

Esikäsittely

Kun jätevesi saapuu pumppaamoilta puhdistamolle, se johdetaan ensin esikäsittelyn läpi. Täällä siitä poistetaan ensin kiinteät jätteet kuten paperi, muovi ja tekstiilit ym. viemäriin sopimaton tavara, sitten hiekka. Hiekkaa tulee puhdistamolle sade- ja sulamisvesien mukana. Noin 30% jätevedenpuhdistamolle tulevasta vesimäärästä koostuu näistä laskuttamattomista ns. hulevesistä.

Esikäsittely-yksikkö koostuu kahdesta porrasvälpästä sekä hiekanerotusaltaista. Likainen hiekka kerätään lavalle ja viedään kaatopaikalle. Porrasvälpiltä tuleva välpejäte kuljetetaan Westenergylle poltettavaksi.

 

 

 

Katso myös esikäsittely Prosessikaaviosta >>

Jatka esiselkeytykseen >>