Vikailmoitukset työaikana 06 325 4187 | työajan ulkopuolella 06 325 4151, 040 725 7900


Kuva: Jaakko J. Salo

Esiselkeytys

Vuonna 2011 otettiin käyttöön uusi esiselkeytysyksikkö, jonka tarkoituksena on poistaa osa laitokselle tulevasta kuormasta ennen biologista käsittelyä. Kiinteän materiaalin annetaan laskeutua altaiden pohjalle, josta se johdetaan lietteenkäsittelyyn kuivattavaksi. Esiselkeytyksessä voidaan käyttää saostuskemikaalia, mikäli kuormaa halutaan poistaa enemmän tässä vaiheessa.

 

 

Löydä esiselkeytys myös prosessikaaviosta >>

Jatka ilmastukseen >>

 

Uppdaterad 09.11.2015